Yritystieto

Mestari metsässä

OTSO Metsäpalvelut Oy on valtakunnallinen metsäpalvelujen tuottaja, jonka ydintoimintaa on metsä- ja yksityisteiden suunnittelu ja rakentaminen, metsien ojitus sekä vesiensuojelu.

Teemme metsistä menestystarinoita

OTSO on metsänhoidon kokenut konkari, jonka tärkein tehtävä on kasvattaa suomalaisten metsien arvoa. Metsän arvo merkitsee jokaiselle metsänomistajalle erilaisia asioita. OTSO tietää, miten metsäomaisuutta ja luontoa tulee hoitaa, jotta niille asetetut ainutlaatuiset arvo-odotukset täyttyvät.

OTSO Metsäpalvelut Oy

Yhtiön keskeiset asiakkaat ovat yksityismetsänomistajat, joko suoraan tai osana yhteishanketta. Vuonna 2016 Helmet Capitalin edustamat sijoittajat yhdessä toimivan johdon kanssa ostivat OTSO Metsäpalvelut -liiketoiminnan Suomen Metsäkeskukselta.

OTSO Metsäpalveluilla on toimialan paras osaaminen sekä kokemus vaativista ja erityisesti yhteishankkeina toteutettavista metsätie- (markkinaosuus 60%) ja ojitushankkeista (50%). Yhtiön ensisijaisena kilpailuetuna on suunnitteluosaaminen ja kokemus vaativien metsätie-, silta- ja ojitushankkeiden toteuttajana etenkin useamman metsänomistajan yhteishankkeissa.

OTSO palvelee metsänomistajia koko Suomen alueella toiminnan ollessa lähellä metsäteollisuuden tuotantolaitoksia ja niiden logistisesti luontaisia hankinta-alueita. Yhtiöllä on kyvykkyys toteuttaa hankkeita valtakunnallisesti, riittävä toiminnan laajuus resurssien kustannustehokkaalle käytölle sekä kattava palvelutarjoama täydentävillä metsänhoidon palveluilla ja puunkorjuulla. Tuotamme yksilöllisen palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Metsäteiden markkinan kasvua ajaa ensisijaisesti kasvava korjausvelka, kun metsäteiden kunnostus jää jatkuvasti alle todellisen korjaustarpeen. Puun käyttö Suomessa kasvaa edelleen johtuen teollisuuden kapasiteettia lisäävistä investoinneista. Metsäteollisuudella on tarvetta tasaiseen ja ympärivuotiseen puunkorjuuseen, mikä edellyttää hyväkuntoisia metsäteitä. Tiukentuvat vaatimukset, esim. kantavuudessa ja mitoituksessa edellyttävät osaavia toimijoita teiden rakennuksessa ja kunnostuksessa.

Suometsien tärkeys korostuu ojituksen ja vesien suojelun ollessa olennainen osa kestävää metsänhoitoa. Kestävän kuitupuun korjuun mahdollistamiseksi on hakkuita tehtävä myös suometsissä, joissa ojitus on välttämätöntä kasvun turvaamiseksi. Hyvin hoidettu ja oikein lannoitettu metsä kasvaa nopeammin ja kasvattaa hiilinielua. Ojitus on olennainen osa kannattavan ja ympäristöystävällisen suometsän hoitoa.

Vesiensuojelu korostuu entisestään sekä talousmetsissä että monimuotoisuuteen tähtäävissä luonnonmetsissä. Oikeaoppisesti suunniteltuna ja toteutettuna ojitus estää ylimääräisten ravinteiden pääsyn vesistöön ja optimoi hiilensidonnan.

OTSO:lla on noin 120 toimihenkilöä ja laaja sidosryhmäverkosto noin 40 toimipaikalla.

1929–2011
Läänien metsälautakunnista alueellisiin metsäkeskuksiin

2012–2014
Alueellisista metsäkeskuksista muodostetaan Suomen metsäkeskus ja tehdään jako julkisiin ja metsäpalveluihin, OTSO brändi julkaistaan marraskuussa 2013

2015
Kari Lundell liiketoimintajohtajaksi, toiminnan rationalisointi vaihe 1

2016
Fokus ja valinnat, ammattimaisen johtoryhmän muodostaminen, toiminnan rationalisointi vaihe 2, liiketoimintakauppa 1.10.2016

2017–2019
Fokus, valinnat ja vakauttaminen, operatiivisen suorituskyvyn nosto ja varmentaminen

2020 –>
Operatiivisen ja taloudellisen suorituskyvyn jatkuva parantaminen, johtamisjärjestelmän vaikuttavuuden varmistaminen, kasvu ja kehitys

Ostoreskontra
puhelin: 040 714 4693
sähköposti: ostolaskut@otso.fi

Vastaanottajan nimi
OTSO Metsäpalvelut Oy
Verkkolaskuosoite
003727824675

Vastaanottajan operaattori
Liaison Technologies Oy

Operaattorin osoite
003708599126

Myyntireskontra
puhelin: 040 466 5948
sähköposti: laskutus@otso.fi