Yksityistie- ja siltapalvelut

Yksityistien rakentaminen

Uuden yksityistien rakentaminen auttaa saavuttamaan kiinteistön täyden tuotto- ja käyttöpotentiaalin. Ilman toimivia tieyhteyksiä esimerkiksi järeän puunkorjuukaluston siirtäminen metsään on haastavaa tai kesäasunnon saavutettavuus on huono. Tiehankkeen saa OTSO:lta avaimet käteen -toimituksena, olipa kyseessä yksityistien rakentamisesta, tiesuunnittelusta tai urakan valvonnasta.

Suunnitteletko uutta tiehanketta? Ota yhteyttä.

Tiehanke avaimet käteen

OTSO hoitaa uusien yksityisteiden rakennushankkeet toteutuksen alusta loppuun, ammattitaidolla ja laadukkaasti. Avaimet käteen -hanke on tiekunnalle vaivattomin ja suoraviivaisin vaihtoehto.

1 Hankkeen aloitus

Hanke alkaa tieosakkaiden kokouksella. OTSO hoitaa sovittaessa kaikki hankkeen hallinnolliset tehtävät, eli esimerkiksi osakasrekisterien päivitykset, kokousten koolle kutsumiset ja läpiviennit sekä tarvittavat asiakirjat ja kokousmuistiot.

2 Hankkeen suunnittelu

Maastosuunnittelussa selvitetään tien linjaus, hyötyalue, rakennevaatimukset ja alueen erityispiirteet sekä niiden mahdollinen vaikutus hankkeen toteutukseen. Näiden perusteella laaditaan tiekunnan tarpeita vastaava tiesuunnitelma yksiköinteineen. Suunnitteluosaamisemme on vahvaa ja huolella tehty suunnitelma luo nuotit toteutuksen onnistumiselle.

3 Rahoituksen haku

Kun tiesuunnitelma on vahvistettu tiekunnan kokouksessa tai tietoimituksessa, OTSO laatii tarvittavat rahoitushakuasiakirjat voimassa olevien rahoituslakien ja säädösten mukaan. Oikeamuotoinen hakemus nopeuttaa rahoituspäätöksen saamista. Esimerkiksi uuden metsätien tekoon yhteiskunnan tuki voi olla jopa 50 %.

4 Hankkeen toteutus

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen käynnistetään työt. OTSO käyttää hankkeiden toteutukseen alan parhaita urakoitsijoita. Toteutuksen kokonaispaketti sisältää toteutustyöt, päällysrakenteet ja muut materiaalit. OTSO varmistaa töiden suunnitelmallisen ja laadukkaan etenemisen.

5 Hankkeen päättäminen

Kun rakentaminen saadaan valmiiksi, varmistetaan tiekunnan kanssa sovitut työt tehdyksi lopputarkastuksessa ja hanke päätetään. Tiehankkeen päätyttyä hankkeen kustannukset ovat verovähennyskelpoisia elinkeinotoiminnassa. Poistot pudottavat tiehankkeen lopullisia kustannuksia vielä noin 30 % nettokustannuksista.

6 Tien ylläpito

Uusi tie on pitkään edullinen ylläpitää tieosakkaille, kunhan tien lanauksista ja tienvarsien niitoista huolehditaan säännöllisesti. Tiekunta voi sopia hallinnolliset työt hoidettavaksi OTSO:n tiekuntapalvelujen kautta hankkeen päätyttyä. Näin tiekunta varmistaa tien kunnossapidon jatkumisen säännönmukaisine kokouksineen.

Etsi lähin asiantuntijasi

OTSO toimii laaja-alaisesti eri puolilla Suomea. Olemme aina valmiina sinun ja metsäsi palvelukseen.

Tee tarkempi henkilöhaku

Puun kysyntä on tällä hetkellä kovaa ympäri vuoden ja jatkossa pääsemme vastaamaan tähän hyväkuntoisen tiemme ansiosta paremmin myös kesäaikoina.

Ville Virrankoski, metsänomistaja, Kauhava

LUE LISÄÄ