Tiet ja sillat

Yksityistien rakentaminen

Yksityistien rakentaminen auttaa saavuttamaan metsän täyden tuotto- ja käyttöpotentiaalin. Ilman toimivia tieyhteyksiä esimerkiksi järeän puunkorjuukaluston siirtäminen leimikolle on haastavaa ja metsän virkistyskäyttömahdollisuudet jäävät suppeiksi.

Suunnitteletko tiehanketta? Ota yhteyttä.

Tiehanke avaimet käteen

OTSO hoitaa yksityistien rakennushankkeiden toteutuksen alusta loppuun, ammattitaidolla ja laadukkaasti. Avaimet käteen -hanke on tiekunnalle vaivattomin ja suoraviivaisin vaihtoehto.

1 Hankkeen aloitus

Hanke alkaa tiekunnan järjestäytymiskokouksella. OTSO hoitaa sovittaessa kaikki hankkeen hallinnolliset tehtävät, eli esimerkiksi osakasrekisterien päivitykset, kokousten koolle kutsumiset ja läpiviennit sekä tarvittavat asiakirjat ja kokousmuistiot.

2 Hankkeen suunnittelu

Maastokäynnillä selvitetään hankealueen erityispiirteet sekä niiden mahdollinen vaikutus hankkeen toteutukseen. Näiden perusteella syntyy käsitys järkevästä toteutustavasta ja rahoitustarpeesta. Suunnitteluosaamisemme on vahvaa ja huolella tehty suunnitelma luo nuotit toteutuksen onnistumiselle.

3 Rahoituksen haku

Kun rahoitustarve on vahvistettu virallisesti tiekunnan rahoituskokouksessa, OTSO laatii tarvittavat rahoitushakuasiakirjat voimassa olevien rahoituslakien ja säädösten mukaan. Oikeamuotoinen hakemus nopeuttaa rahoituspäätöksen saamista. Uuden tien tekoon yhteiskunnan tuki voi olla jopa 50 %.

4 Hankkeen toteutus

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen käynnistetään työt. OTSO käyttää hankkeiden toteutukseen vain alan parhaita urakoitsijoita. Operaattori varmistaa töiden suunnitelmallisen ja laadukkaan etenemisen.

5 Hankkeen päättäminen

Kun työt saadaan valmiiksi, OTSO tekee tiehankkeen asiamiehen kanssa lopputarkastuksen ja hanke päätetään.

Tiehankkeen päätyttyä hankkeen kustannuksia voi poistaa metsäverotuksessa 15 % vuodessa. Poistot pudottavat tiehankkeen lopullisia kustannuksia vielä n. 30 % nettokustannuksista.

6 Tien ylläpito

Uusi tie on pitkään edullinen ylläpidettävä tieosakkaille, kunhan tielle valittu hoitokunta tai toimitsijamies huolehtii tien keväisistä lanauksista. Lisäksi tienvarsien niitosta ja mahdollisesta vesakon murskauksesta on huolehdittava vähintään kolmen vuoden välein.

Etsi lähin asiantuntijasi

OTSO toimii laaja-alaisesti eri puolilla Suomea. Olemme aina valmiina sinun ja metsäsi palvelukseen.

Tee tarkempi henkilöhaku

Puun kysyntä on tällä hetkellä kovaa ympäri vuoden ja jatkossa pääsemme vastaamaan tähän hyväkuntoisen tiemme ansiosta paremmin myös kesäaikoina.

Ville Virrankoski, metsänomistaja, Kauhava

LUE LISÄÄ