Yksityistie- ja siltapalvelut

Yksityistien perusparannus

Yksityistien perusparannus on monella tapaa kannattava hanke. Se maksaa itsensä takaisin jopa 10 vuodessa. Hankkeeseen aloittamista ei kannata lykätä, sillä tukia on saatavilla hyvin ja toteutuksen kustannukset ovat verovähennyskelpoisia. Tiehankkeen saa OTSO:lta avaimet käteen -toimituksena, olipa kyseessä yksityistien perusparannuksesta, tiesuunnittelusta tai urakan valvonnasta.

Suunnitteletko tiehanketta? Ota yhteyttä.

Tiehanke avaimet käteen

OTSO hoitaa yksityistien perusparannushankkeen alusta loppuun, ammattitaidolla ja laadukkaasti. Avaimet käteen -hanke on tiekunnalle vaivattomin ja suoraviivaisin vaihtoehto.

Tiehankkeiden etenemismalli

1 Hankkeen aloitus

Hanke alkaa tiekunnan kokouksella. OTSO hoitaa sovittaessa kaikki hankkeen hallinnolliset tehtävät, eli esimerkiksi osakasrekisterien päivitykset, kokousten koolle kutsumiset ja läpiviennit sekä tarvittavat asiakirjat ja kokousmuistiot.

2 Hankkeen suunnittelu

Maastosuunnittelussa selvitetään tien kunto ja korjaustarpeet sekä muut erityispiirteet ja näiden mahdollinen vaikutus hankkeen toteutukseen. Lisäksi tien kunto tutkitaan tarvittaessa kantavuusmittauksella. Näiden perusteella laaditaan tiekunnan tarpeita vastaava tiesuunnitelma yksiköinteineen. Suunnitteluosaamisemme on vahvaa ja huolella tehty suunnitelma luo nuotit toteutuksen onnistumiselle.

3 Rahoituksen haku

Kun tiesuunnitelma on vahvistettu tiekunnan kokouksessa, OTSO laatii tarvittavat rahoitushakuasiakirjat voimassa olevien rahoituslakien ja säädösten mukaan. Oikeamuotoinen hakemus nopeuttaa rahoituspäätöksen saamista. Yhteiskunta tukee tällä hetkellä tiehankkeita merkittävästi. Tärkeimmät tukilähteet ovat Kemera ja ELY.

4 Hankkeen toteutus

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen käynnistetään työt. OTSO käyttää hankkeiden toteutukseen vain alan parhaita urakoitsijoita. Toteutuksen kokonaispaketti sisältää toteutustyöt, päällysrakenteet ja muut materiaalit. OTSO varmistaa töiden suunnitelmallisen ja laadukkaan etenemisen.

5 Hankkeen päättäminen

Kun perusparannus saadaan valmiiksi, varmistetaan tiekunnan kanssa sovitut työt tehdyksi lopputarkastuksessa ja hanke päätetään. Tiehankkeen päätyttyä hankkeen kustannukset ovat verovähennyskelpoisia elinkeinotoiminnassa. Poistot pudottavat tiehankkeen lopullisia kustannuksia vielä noin 30 % nettokustannuksista.

6 Tien ylläpito

Perusparannuksen jälkeen tie on pitkään edullinen ylläpitää tieosakkaille, kunhan tien lanauksista ja tienvarsien niitoista huolehditaan säännöllisesti. Tiekunta voi sopia hallinnolliset työt hoidettavaksi OTSO:n tiekuntapalvelujen kautta hankkeen päätyttyä. Näin tiekunta varmistaa tien kunnossapidon jatkumisen säännönmukaisine kokouksineen.

Etsi lähin asiantuntijasi

OTSO toimii laaja-alaisesti eri puolilla Suomea. Olemme aina valmiina sinun ja metsäsi palvelukseen.

Tee tarkempi henkilöhaku

Valitsin OTSO:n toteuttajaksi tiehankkeeseeni, sillä heillä on ehdottomasti vahvin osaaminen mittavan kokoluokan tieprojekteissa sekä Kemera-tukien hakemisessa.

Matti Eestilä, metsänomistaja, Kuopio

Lue lisää