Tiet ja sillat

Yksityistien perusparannus

Yksityistien perusparannus on monella tapaa kannattava hanke. Se maksaa itsensä takaisin keskimäärin 10 vuodessa, joskus nopeamminkin. Hankkeeseen ryhtymistä ei kannata pelätä, sillä tukia on saatavilla hyvin ja toteutuksen saa OTSO:lta avaimet käteen -toimituksena.

Suunnitteletko tiehanketta? Ota yhteyttä.

Tiehanke avaimet käteen

OTSO hoitaa yksityistien perusparannushankkeen alusta loppuun, ammattitaidolla ja laadukkaasti. Avaimet käteen -hanke on tiekunnalle vaivattomin ja suoraviivaisin vaihtoehto.

Tiehankkeiden etenemismalli

1 Hankkeen aloitus

Hanke alkaa tiekunnan järjestäytymiskokouksella. OTSO hoitaa sovittaessa kaikki hankkeen hallinnolliset tehtävät, eli esimerkiksi osakasrekisterien päivitykset, kokousten koolle kutsumiset ja läpiviennit sekä tarvittavat asiakirjat ja kokousmuistiot.

2 Hankkeen suunnittelu

Maastokäynnillä selvitetään hankealueen erityispiirteet sekä näiden mahdollinen vaikutus hankkeen toteutukseen. Lisäksi tien kunto tutkitaan tarvittaessa kantavuusmittauksella. Näiden perusteella syntyy käsitys järkevästä toteutustavasta ja rahoitustarpeesta. Suunnitteluosaamisemme on vahvaa ja huolella tehty suunnitelma luo nuotit toteutuksen onnistumiselle.

3 Rahoituksen haku

Kun rahoitustarve on vahvistettu virallisesti tiekunnan rahoituskokouksessa, OTSO laatii tarvittavat rahoitushakuasiakirjat voimassa olevien rahoituslakien ja säädösten mukaan. Oikeamuotoinen hakemus nopeuttaa rahoituspäätöksen saamista. Yhteiskunnan tuki tiehankkeisiin on hyvä, ja tärkeimmät tukilähteet ovat Kemera ja ELY.

4 Hankkeen toteutus

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen käynnistetään työt. OTSO käyttää hankkeiden toteutukseen vain alan parhaita urakoitsijoita. Operaattori varmistaa töiden suunnitelmallisen ja laadukkaan etenemisen.

5 Hankkeen päättäminen

Kun työt saadaan valmiiksi, OTSO tekee tiehankkeen asiamiehen kanssa lopputarkastuksen ja hanke päätetään. Tiehankkeen päätyttyä hankkeen kustannuksia voi poistaa metsäverotuksessa 15 % vuodessa. Poistot pudottavat tiehankkeen lopullisia kustannuksia vielä noin 30 % nettokustannuksista.

6 Tien ylläpito

Perusparannuksen jälkeen tie on pitkään edullinen ylläpitää tieosakkaille, kunhan sille valittu hoitokunta tai toimitsijamies huolehtii tien keväisistä lanauksista. Lisäksi tienvarsien niitosta ja mahdollisesta vesakon murskauksesta on huolehdittava vähintään kolmen vuoden välein.

Etsi lähin asiantuntijasi

OTSO toimii laaja-alaisesti eri puolilla Suomea. Olemme aina valmiina sinun ja metsäsi palvelukseen.

Tee tarkempi henkilöhaku

Valitsin OTSO:n toteuttajaksi tiehankkeeseeni, sillä heillä on ehdottomasti vahvin osaaminen mittavan kokoluokan tieprojekteissa sekä Kemera-tukien hakemisessa.

Matti Eestilä, metsänomistaja, Kuopio

Lue lisää