Metsäomaisuus

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma auttaa hahmottamaan metsän nykytilan ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Se on kaiken metsänhoidon käsikirja, jonka avulla metsänomistaja voi suunnitella metsänsä hoitotoimia ja puukauppaa, niin että ne toimivat metsän kokonaistuottavuuden kasvun eduksi.

Metsäsuunnittelu mielessä? Ota yhteyttä.

Miksi metsäsuunnitelma?

Metsäsuunnitelma auttaa metsäomaisuuden hoidossa monella tapaa. Se on kuin sijoitussalkun hoitosuunnitelma, jonka avulla arvo-omaisuutta kasvatetaan kohti sille asetettuja tavoitteita.

1 Nykytila ja tulevaisuus

Metsäsuunnitelma tehdään joko maastokartoituksen tai saatavilla olevan metsävaratiedon pohjalta. Maastotarkastettu metsäsuunnitelma antaa luotettavimman kuvan metsän nykytilasta sekä sen tulevaisuuden mahdollisuuksista.

2 Päätöksenteko

Metsäsuunnitelma toimii metsänomistajan apuna esimerkiksi puukaupan ajankohdan suunnittelussa ja leimikon laadinnassa. Puukaupassa onnistumiseen vaikuttaa kysynnän lisäksi oleellisesti myös se, mihin aikaan vuodesta metsätiesi kestää kuljetuksia.

3 Ennakointi ja suunnittelu

Metsäsuunnitelmaan kirjataan metsän tarvitsemat hoitotoimenpiteet seuraavaksi 10 vuodeksi. Suunnitelma auttaa metsänomistajaa hahmottamaan hoitotarpeiden kokonaisuuksia ja ajoittamaan hoitotoimien toteutuksen kannattavasti.

4 Täsmähinnoittelu

OTSO:lle maksat metsäsuunnitelmasta metsäsi koon mukaan. Hinnoittelumme pohjaa perusmaksuun ja metsän hehtaareihin

5 Verohyödyt

Myös valtio haluaa tukea suunnitelmallista metsänhoitoa. Siksi metsäsuunnitelman laatimiskulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Etsi lähin asiantuntijasi

OTSO toimii laaja-alaisesti eri puolilla Suomea. Olemme aina valmiina sinun ja metsäsi palvelukseen.

Tee tarkempi henkilöhaku

Minulle on selvää se, että metsäomaisuuden arvo nousee vain, jos siitä pidetään aktiivisesti huolta. Tahdon myös että poikani ja kaksi tytärtäni saavat aikanaan itselleen hoidettavaksi hyväkuntoisen ja terveen metsän.

Pekka Uutaniemi, metsänomistaja, Lapua

LUE LISÄÄ