Metsänhoito

Kunnostusojitus

Kunnostusojitus parantaa metsän maapohjan vesitaloutta sekä tarjoaa puustolle sen tarvitsemaa kasvuvoimaa ja happea. Vanhojen ojien avaaminen todella kannattaa, sillä se parantaa metsän hehtaarikasvua jopa 3 kuutiota vuodessa seuraavan 15–25 vuoden aikana. Ojituksen yhteydessä tai sen vaihtoehtona voi suometsissä toteuttaa myös muita metsän kasvukuntoa parantavia toimenpiteitä. Keskustellaan vaihtoehdoista yhdessä.

Kunnostusojitus mielessä? Ota yhteyttä.

Metsäsi vesitalous kuntoon

OTSO hoitaa metsäsi kunnostusojitushankkeen ammattitaidolla ja laadukkaasti. Kunnostusojitusammattilaisiltamme saat nämä pistämättömät palvelut.

1 Ojitussuunnitelma

Ojitussuunnitelmaan kirjataan yksityiskohtaiset tiedot avattavista ojista, täydennysojista, kulkuyhteyksistä, vesiensuojelurakenteista, luvista, hakkuutarpeista ja hankkeen kustannuksista. Suunnittelun yhteydessä tunnistetaan suoalueet, joissa ojitukselle ei ole tarvetta tai joissa voidaan käyttää muita menetelmiä.

2 Kunnostusojituksen toteutus

Ojituksen toteutus voi vaatia puuston poistamista ojalinjojen tieltä. Hoidamme tarvittaessa hakkuut ja toteutamme niiden jälkeen ojituksen sovitun suunnitelman ja aikataulun mukaan.

3 Laadunvalvonta

Työn toteutuksessa luotamme alan parhaiden ammattilaisten verkostoomme. Valvomme hankkeen etenemistä sovitun aikataulun ja asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti.

4 Vesiensuojelu

Vesistöjen kiintoaine- ja ravinnekuorman minimoiminen on olennainen osa jokaista ojitushanketta. Kannamme vastuun ympäristöstä ajantasaisimmalla ja alan parhaalla ammattitaidolla.

Etsi lähin asiantuntijasi

OTSO toimii laaja-alaisesti eri puolilla Suomea. Olemme aina valmiina sinun ja metsäsi palvelukseen.

Tee tarkempi henkilöhaku

Minun metsässäni vedet virtaavat OTSO:n ansiosta tällä hetkellä hyvin ja se on asia, josta minun ei nyt vähään aikaan tarvitse kantaa huolta.

Pekka Uutaniemi, metsänomistaja, Lapua

LUE LISÄÄ