Luonnonhoito

Luonnonhoito on tärkeä osa metsänhoidon kokonaisuutta. Luonnonhoitotöillä vähennämme metsätalouden vesistökuormitusta ja edistämme vesistöjen hyvää tilaa. Luonnonhoitoa on myös monimuotoisuuden ja arvokkaiden elinympäristöjen ylläpito ja ennallistaminen. Metsätalouden luonnonhoito on jokaisen metsänomistajan etu, metsän tuottavuuden varmistamisen ohessa. OTSO osaa huomioida luonnonhoidon tarpeet metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä.

Metsänhoito mielessä? Ota yhteyttä.

OTSO on luonnonhoidon edelläkävijä

OTSO on alan pitkän linjan osaaja ja edelläkävijä metsätalouden luonnonhoidon huomioimisessa. Tavoitteemme on luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja kannamme huolta erityisesti vesien laadun parantamisesta. Tunnemme arvokkaat elinympäristöt ja taidamme ennallistamisen.

Vahvuuksiamme on luonnonhoidon suunnittelu ja toteutusratkaisut. Lisäksi tunnemme myös eri rahoituskanavat. Palvelukonseptimme on asiakkaalle helppo ja palvelun läpivientiaika asiakkaan toiveiden mukainen. Avaimet käteen, alusta loppuun saakka.

Metsä on arvokasta omaisuutta ja sitä tulee hoitaa huolellisesti. Minulle etämetsänomistajana on enemmän kuin kallisarvoista, että on olemassa palveluntarjoaja, jolta saan kaikki metsäni tarvitsemat hoitotoimenpiteet kokonaispalveluna.

Timo Rinkinen, metsänomistaja, Tuusula