Personsökning
Nära dig!

Kontakta oss i skogsfrågor. Vi betjänar dig på följande kontor oberoende av var din skog finns.  Du kan också sköta dina ärenden smidigt per telefon.

Finskspråkiga personalens kontaktuppgifter.

 

Kundansvarig
Niklas Illman
Telefon: +358 40 172 2327
Adress: Drottninggatan 18 A 8, 07900 Lovisa
niklas.illman@otso.fi

 

Kundansvarig
Miriam Stenvall
Telefon: +358 50 321 6720
Adress: Drottninggatan 18 A 8, 07900 Lovisa
miriam.stenvall@otso.fi

 

Operatör
Gunnel Englund
Telefon: +358 50 526 8426
Adress: Drottninggatan 18 A 8, 07900 Lovisa
gunnel.englund@otso.fi

 

Kundansvarig
Jasmine Winqvist
Telefon: +358 50 475 9537
Adress: Storalånggatan 59-61, 65100 Vasa
jasmine.winqvist@otso.fi

 Kundansvarig
Tommy Åman
Telefon: +358 50 339 5151
Adress: Storalånggatan 59-61, 65100 Vasa
tommy.aman@otso.fi

 

 

Vi tycker att det ska vara enkelt, njutbart och lönsamt att äga skog. 

Vi hörs!

Följ oss:  TW   TW

OTSO Metsäpalvelut Oy (OTSO Skogstjänster)   •    Växel 010 382 8000    •     Skogsägarens servicenummer 0800 90 250    •    kundtjanst@otso.fi    

NÄRMARE KONTAKTUPPGIFTER     SKICKA KONTAKTBEGÄRAN