Hankintakauppa

Huoletonta tuloa metsästä

OTSO Hankintakauppa on vaivaton ja helppo avaimet käteen -palvelu sinulle, joka haluat nauttia metsänomistuksesta, mutta et itse ehdi metsään lainkaan. Sen lisäksi, että kilpailutamme puullesi parhaan mahdollisen hinnan, huolehdimme puolestasi myös puunkorjuusta ja kaupanteosta.

Kysy myös mahdollisuutta yhteismyynnille. Vahva hankeosaamisemme mahdollistaa suuremmat myyntierät ja hyvän tuoton myös pienemmästä leimikosta. Hankintatyö on metsäverotuksessa vähennettävä kulu. Se onkin paras vaihtoehto jos käytössäsi on mahdollisuus metsävähennykseen.

 Lataa Hankintakauppaesite tästä.

Tuotekuvaus
Leimausseloste
Teemme leimausselosteen aina huomioiden asiakkaan toiveet. Leimaus-selosteesta selviävät esimerkiksi metsän hakkuutapa, korjuukelpoisuus, raivaustarve, hakattavat kuviot, puumääräarvio, poistuman keskijäreys sekä mahdolliset säästettävät kohteet. Liitteenä on selkeä kartta toimenpide-alueesta.

Ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma on hyvä apu puukauppoja suunniteltaessa. Suunnitelman avulla hahmottuu kokonaiskuva tilan hakkuumahdollisuuksista ja paras mahdollinen taloudellinen tulos on siten helpompi saavuttaa.

Maastomerkinnät
Leimausselosteen laadinnan yhteydessä teemme maastokäynnin metsään. Maastokäynnin aikana korjuukohde ja säästettävät luontokohteet rajataan maastoon kuitunauhoilla korjuuta varten.

Kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu
Pyydämme asiakkaan puolesta puukauppatarjoukset kaikilta alueen potentiaalisilta puunostajilta. Huomioimme myös yhteiskauppamahdollisuuden parhaan menekin ja hinnan varmistamiseksi.

Teemme tarjouksista vertailulaskelman, jossa tarkastelemme hintoja, hakattavien puiden mittoja sekä puutavaralajeja. Yksikköhintojen lisäksi arvioimme myös muita seikkoja, kuten rahoitusehtoja.

Sopimus ostajan kanssa
Puukauppasopimuksen ostajan kanssa allekirjoittaa joko asiakas itse tai OTSO:n metsäasiantuntija asiakkaan valttuuttamana edustajana. Sopimuksesta asiakas saa aina kopion.

Puunkorjuu
Ilmoitamme asiakkaalle korjuun aloituksesta. Palvelumme sisältää myös puun lähikuljetuksen varastopaikalle, työn valvonnan, mittakontrollin, tilitykset maanomistajille sekä mittaustodistukset

Laadunvalvonta
Metsän hakkuun jälkeisen kehityksen kannalta on tärkeää valvoa korjuujälkeä. Valvontavaiheessa kiinnitämme huomiota mahdollisiin puusto- ja maastovaurioihin sekä tarkastelemme jäävän puuston tiheyttä ja kasvatettavaksi jäävien puiden valintaa. Varmistamme myös että puu katkotaan siten, että asiakas saa puukaupasta parhaan mahdollisen tuoton.

Ehdot
Puukaupan toteutuminen riippuu puun kysynnästä. Asiakkaan ei ole pakko hyväksyä saatuja tarjouksia. Näissä tapauksissa maksetaan vain jo toteutuneesta työstä. Tehdyn työn voi hyödyntää uudessa puukauppakilpailutuksessa.

 

Olisitko kiinnostunut myös näistä?

Mielestämme metsänomistamisen tulee olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa. Pidetään yhteyttä.

Seuraa meitä:     
OTSO Metsäpalvelut – FacebookOTSO Metsäpalvelut – LinkedIn OTSO Metsäpalvelut YouTube:ssa

OTSO Metsäpalvelut Oy   •    Puhelinvaihde 010 382 8000    •     Asiakaspalvelu 0800 90 250   •    asiakaspalvelu@otso.fi    

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT     JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ