Varmista metsäsi hyvinvointi laadukkaalla suunnitelmalla
OTSO Metsäsuunnitelma TUOTTO on metsäsi ajantasaisin käyttöohje. Perusteellisesta suunnitelmasta saat varmimman tiedon siitä, miten hoidettuna metsäsi tuottaa parhaiten nyt ja tulevaisuudessa.

Suunnitelma perustuu maastossa tehtyihin ajantasaisiin havaintoihin metsäsi tilasta. Metsän todellinen tila ja tarpeet selviävät vain metsässä käymällä! OTSO Metsäsuunnitelma TUOTTO sisältää aina maastossa varmistetut toimenpide-ehdotukset. Suunnitelma sisältää myös arvion metsän tuloista ja menoista 10 vuodeksi eteenpäin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.  Tämä tieto yhdistettynä sinun metsällesi asettamiin tavoitteisiin ovat hyvä pohja toimenpidesuunnitelman rakentamiselle. 
Tuotekuvaus
Tavoitekartoitus
Ennen työn aloittamista kartoitamme metsälle asetetut tavoitteet sekä asiakkaan metsänhoitomenetelmiä koskevat arvostukset. Nämä pohjatiedot huomioimme suunnitelman tekemisessä.

Metsäsuunnitelman laadinta

Metsäsuunnitelman laadinnassa noudatetaan voimassaolevaa metsälainsäädäntöä, Hyvän metsänhoidon suosituksia ja metsäsertifioinnin vaatimuksia. Metsäsuunnitelman laadinnassa hyödynnetään kaukokartoitusaineistoja (mm. ilmakuvat, puuston korkeusmalli). Metsikkökuviot tarkastetaan maastokäynnillä. 

Metsäsuunnitelman sisältö
Metsäsuunnitelma sisältää käsittelyehdotukset metsikkökuvioittain seuraavalle 10 vuodelle. Ehdotukset kattavat kaikki sellaiset metsän tällä ajanjaksolla vaatimat toimenpiteet, jotka asiakas tarvitsee metsälleen asettamiensa odotusten toteuttamiseksi.

Metsäsuunnitelma luovutetaan paperisena kansiona.
Ehdot
Metsäsuunnitelmatiedot jäävät OTSO:n järjestelmään ja OTSO voi käyttää tietoja palvelujensa markkinointiin. OTSO ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa.

Olisitko kiinnostunut myös näistä?

Mielestämme metsänomistamisen tulee olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa. Pidetään yhteyttä.

Seuraa meitä:     
OTSO Metsäpalvelut – FacebookOTSO Metsäpalvelut – LinkedIn OTSO Metsäpalvelut YouTube:ssa

OTSO Metsäpalvelut Oy   •    Puhelinvaihde 010 382 8000    •     Asiakaspalvelu 0800 90 250   •    asiakaspalvelu@otso.fi    

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT     JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ