Hyvä suunnittelu toteuttaa metsätoiveesi

OTSO Metsäsuunnitelma TIETO perustuu monipuoliseen metsävaratietoon ja se sisältää ammattilaisen analysoimat toimenpidesuunnitelmat. Esitetyt toimenpidesuunnitelmat laaditaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ei sisällä maastopäivitystä.

Tuotekuvaus
Tavoitekartoitus
Ennen työn aloittamista kartoitamme metsälle asetetut tavoitteet sekä asiakkaan metsänhoitomenetelmiä koskevat arvostukset. Nämä pohjatiedot huomioimme suunnitelman tekemisessä.

Metsäsuunnitelman laadinta

Metsäsuunnitelman laadinnassa noudatetaan voimassaolevaa metsälainsäädäntöä, Hyvän metsänhoidon suosituksia ja metsäsertifioinnin vaatimuksia. Metsäsuunnitelman laadinnassa hyödynnetään kaukokartoitusaineistoja (mm. ilmakuvat, puuston korkeusmalli, julkinen metsävaratieto). Maastotarkistusta ei kuvioille suoriteta suunnitelman laadintavaiheessa.

Metsäsuunnitelman sisältö 
Metsäsuunnitelma sisältää käsittelyehdotukset metsikkökuvioittain seuraavalle 10 vuodelle. Ehdotukset kattavat kaikki sellaiset metsän tällä ajanjaksolla vaatimat toimenpiteet, jotka asiakas tarvitsee metsälleen asettamiensa odotusten toteuttamiseksi.

Ennen töiden aloittamista kannattaa tarkistaa maastossa hakkuu- tai metsänhoitokohteen alueen rajaus esimerkiksi metsälain tärkeiden elinympäristöjen varalta.

Metsäsuunnitelma luovutetaan OTSO Verkkometsäsuunnitelmana.
Ehdot
Metsäsuunnitelmatiedot jäävät OTSO:n järjestelmään ja OTSO voi käyttää tietoja palvelujensa markkinointiin. OTSO ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa.


Mielestämme metsänomistamisen tulee olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa. Pidetään yhteyttä.

Seuraa meitä:     
OTSO Metsäpalvelut – FacebookOTSO Metsäpalvelut – LinkedIn OTSO Metsäpalvelut YouTube:ssa

OTSO Metsäpalvelut Oy   •    Puhelinvaihde 010 382 8000    •     Asiakaspalvelu 0800 90 250   •    asiakaspalvelu@otso.fi    

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT     JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ