Apua omaisuutesi arvon määrittelyyn

Elämäntilanteiden muuttuessa saatat tarvita erilaista tietoa metsäomaisuutesi mittasuhteista. OTSO on metsän arvonmäärityksen asiantuntija, jolta saat ajantasaisen, luotettavan ja puolueettoman näkemyksen omaisuutesi arvosta.  Metsätila-arviota tarvitaan mm. perunkirjoituksissa, tilanjaoissa ja kiinteistön myynnin tukena.

Tuotekuvaus

OTSO Tila-arvio

OTSO Metsäpalvelut Oy:n metsätila-arvio on ajantasainen ja puolueeton asiantuntija-arvio metsäkiinteistön tai sen osan arvosta. Tila-arvio toimii erinomaisena pohjana, kun suunnittelet tilan myyntiä, jakoa, lahjoitusta tai perintöasioita. Lisäksi tilaarvion avulla voit tunnistaa oman tilasi tuottomahdollisuudet aiempaa paremmin.

Arviossa käytetään OTSO Metsäpalvelut Oy:n järjestelmässä olevaa tai sinne asiakkaan toimesta toimitettua metsävaratietoa. Metsävaratieto päivitetään nykyhetkeen. Päivityksessä puustotietoon lisätään arvioitu kasvu sekä tarkistetaan tehdyt hakkuut ja arvioon vaikuttavat metsänhoitotyöt. Päivityksessä käytetään apuna ilmakuvia, metsänkäyttöilmoitustietoja, mittaustodistuksia sekä muita tietoja. Metsätaloudellisen arvon määrittäminen perustuu kuvioittaiseen metsävaratietoon, jossa puuston määrän tavoitetarkkuus on yleensä ± 20 prosenttia.
 
Kiinteistö- ja omistajatietojen lähteenä on OTSO Metsäpalvelut Oy:n asiakastietojärjestelmä. Tilarajat määritetään tuoreimmasta OTSO Metsäpalvelut Oy:n käytössä olevasta Maanmittauslaitoksen kiinteistöraja-aineistosta. Epäselvissä tilanteissa tai niin sovittaessa kiinteistö- ja omistajatiedot tarkistetaan kiinteistörekisteriotteesta, lainhuutotodistuksesta tai kauppakirjasta.
 
Luontokohteista selvitetään OTSO Metsäpalvelut Oy:n tiedossa olevat kohteet, kuten metsälain 10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt ja luonnonsuojelulain mukaiset luontokohteet.

Arvon laskenta

Arvo lasketaan summa-arvomenetelmällä ja se perustuu metsästä pitkällä aikavälillä saatavien tulojen arviointiin. Menetelmässä lasketaan yhteen jäljempänä kuvattujen metsän eri osien arvot. Näin saatua arvoa tarkistetaan kokonaisarvon korjausprosentilla, joka määritetään mm. tilan metsien kehitysluokkajakauman, metsänhoidollisen tilan ja puuston korjuuolosuhteiden perusteella. 

Ehdot

Tila-arvion tavoitteellinen toimitusaika on 3 viikkoa tilauspäivästä. Tarvittaessa voidaan sopia nopeammasta toimitusajasta.

Metsikkökuviotiedot jäävät OTSO:n järjestelmään ja OTSO voi käyttää tietoja palvelujensa markkinointiin. OTSO ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle ilman maanomistajan lupaa.

Tuotteen toimittaminen edellyttää asiakkaan suostumuksen metsätietojen käsittelyyn.

Olisitko kiinnostunut myös näistä?

Mielestämme metsänomistamisen tulee olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa. Pidetään yhteyttä.

Seuraa meitä:     
OTSO Metsäpalvelut – FacebookOTSO Metsäpalvelut – LinkedIn OTSO Metsäpalvelut YouTube:ssa

OTSO Metsäpalvelut Oy   •    Puhelinvaihde 010 382 8000    •     Asiakaspalvelu 0800 90 250   •    asiakaspalvelu@otso.fi    

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT     JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ