Huolehdi metsäsi arvosta

Myös nuori metsä vaatii huolenpitoa. Etenkin silloin, kun taimikonhoito on jäänyt tekemättä. Sen lisäksi että nuoren metsän hoito nopeuttaa metsän arvon nousua, voi tästä hoitovaiheesta saada rahallista tuloa myös energiapuun myynnin muodossa.

Nuoren metsän hoitoa tehdään ylitiheisiin, pienirunkoisiin metsiin. Sen avulla parannetaan usein myös suometsiä, joissa puusto on ojituksen seurauksena voimakkaassa kasvussa.

OTSO taitaa nuoren metsän hoitamiseen useita erilaisia vaihtoehtoja ja menetelmiä, joiden valinta vaatii ammattitaitoa ja paikallisen puumarkkinan tuntemista.

 Lataa Nuoren metsän hoito -esite tästä.

Tuotekuvaus
Nuoren metsän hoitosuunnitelma

Asiakkaan kanssa tekemämme sopimus sisältää tiedot työn aikataulusta, työmenetelmistä, kustannuksista sekä puun kilpailutuksesta ja myynnistä. Tarvittaessa työkohde tarkistetaan maastossa.

Työsuunnitelmassa huomioimme kulkureitit, kääntöpaikat ja tulevat kulkuyhteydet. Lisäksi kiinnitämme huomiota luontokohteisiin, sertifiointiin, ympäristöön, maaperän ominaisuuksiin ja raivauksen tarpeellisuuteen.

Rahoitustuen haku
Nuoren metsän hoito on rahoitustukikelpoista metsänhoitoa. Annamme osaamisemme asiakkaan käyttöön tuen hankkimista varten.

Nuoren metsän harvennus
Teemme nuoren metsän hoidon metsuri- tai konetyönä puuston pituuden ollessa 7–14 metriä. Harvennus tehdään puuntuotannon näkökulmasta parhaaseen mahdolliseen tiheyteen.

Laadun valvonta
Käytämme työn toteuttamiseen vahvaa alan ammattilaisten verkostoa ja huolehdimme siitä että työlle asetetut laatuvaatimukset täyttyvät.
Ehdot
Ehdot
Työn suunnittelu ja johtaminen sisältyvät hehtaarihintaan.
Olisitko kiinnostunut myös näistä?

Mielestämme metsänomistamisen tulee olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa. Pidetään yhteyttä.

Seuraa meitä:     
OTSO Metsäpalvelut – FacebookOTSO Metsäpalvelut – LinkedIn OTSO Metsäpalvelut YouTube:ssa

OTSO Metsäpalvelut Oy   •    Puhelinvaihde 010 382 8000    •     Asiakaspalvelu 0800 90 250   •    asiakaspalvelu@otso.fi    

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT     JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ