Metsäsi vesitalous kuntoon

Suuri osa suomalaisten suometsien ojitetuista turvemaista on juuri nyt harvennushakkuuvaiheessa. Suometsän tuottavuuteen voi harvennusten lisäksi vaikuttaa myös maaperän vesitaloudella, joten harvennushakkuun yhteydessä myös kunnostusojitukset on hyvä hoitaa kuntoon.

Kunnostusojitus parantaa metsäsi maapohjan vesitaloutta sekä tarjoaa puustolle sen tarvitsemaa kasvuvoimaa ja happea. Vanhojen ojien avaaminen todella kannattaa, sillä se parantaa metsäsi kasvua jopa 3 m3 vuodessa seuraavan 15-25 vuoden aikana.

Myös vesiensuojelun huomioiminen ojituksen yhteydessä on hyvin tärkeää. OTSO tietää miten kiintoaineksen ja ravinteiden huuhtoutuminen vesistöön estetään parhaiten.

 Lataa Kunnostusojitusesite tästä.

Tuotekuvaus
Ojitussuunnitelma
Kartoitamme asiakkaan tarpeet, suoritamme ojituksen maastosuunnittelun ja teemme muut tarvittavat suunnitelmat ojitukseen sekä vesiensuojeluun liittyen. Kokonaissuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset tiedot avattavista sekä uusista ojista, kulkuyhteyksien suunnittelun, vesiensuojelurakenteet, tarvittavat luvat, hakkuutarpeen kartoituksen ja tarjouskilpailutuksen.

Kunnostusojituksen toteutus
Suoritamme tarvittavan kaivutyön tehdyn suunnitelman mukaisesti heti kun puusto on poistettu ojalinjojen tieltä.

Laadunvalvonta
Käytämme työn toteuttamiseen vahvaa alan ammattilaisten verkostoa. Valvomme että työ onnistuu asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Toteamme työn jäljen paikan päällä.
Ehdot
Ehdot
Ojitustyö toteutetaan vain rahoituskelpoisilla kohteilla.

Kunnostusojituksen edellytyksenä on, että pääosalla samaan kunnostusojitukseen
sisältyvästä alueesta on tehty metsän kehityksen kannalta välttämättömät taimikonhoitotyöt ja että pääosa alueen metsästä on metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa.

Pienimmän rahoitettavan kunnostusojitushankkeen koko on vähintään 2 hehtaaria.

Mielestämme metsänomistamisen tulee olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa. Pidetään yhteyttä.

Seuraa meitä:     
OTSO Metsäpalvelut – FacebookOTSO Metsäpalvelut – LinkedIn OTSO Metsäpalvelut YouTube:ssa

OTSO Metsäpalvelut Oy   •    Puhelinvaihde 010 382 8000    •     Asiakaspalvelu 0800 90 250   •    asiakaspalvelu@otso.fi    

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT     JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ