Luonnonmukainen metsän kasvatus

Hyödy metsästäsi luonnon ehdoilla

Metsäluontoa voi hoitaa monella tapaa. OTSO on metsän moniosaaja, joka kuuntelee sinua herkällä korvalla. Onko metsäsi tai osa siitä sellaista, jonka tärkein arvo on tuottavuuden sijaan sen monimuotoisuus? Selvitetään se yhdessä.

Luonnonmukaisessa metsänhoidossa metsään ei toteuteta suuria aukkoja, vaan hyödynnetään metsän luontaista kiertokulkua uuden puusukupolven aikaansaamisessa. Sen lisäksi, että tällä tuetaan metsän monimuotoisuuden lisäämistä ja säilymistä, turvataan samalla myös metsän arvokkaita kohteita, suojeltavia alueita ja riistalle merkittäviä elinympäristöjä.

 Lataa Metsän luonnonmukainen kasvatus -esite tästä.

Tuotekuvaus
MetsäsuunnitelmaPLUS, toimenpidesuunnitelma ja korjuuohje

MetsäsuunnitelmaPLUS on työväline metsän monimuotoisuuden lisäämiseen ja säilyttämiseen kaikissa metsän kehitysvaiheissa. Sen avulla metsästä löydetään arvokkaat, esim. riistalle merkittävät elinympäristöt tai METSO-ohjelmassa suojeltavaksi sopivat alueet. Suunnitelma tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa, hänen toiveitaan tarkasti kuunnellen.

MetsäsuunnitelmaPLUS:n laadinnan yhteydessä voidaan erillistä korvausta vastaan rakentaa myös tarkennettu toimenpidesuunnitelma. Tämä suunnitelma auttaa asiakasta valitsemaan oikeat metsänhoitomenetelmät ja kohteet aktiivisella luonnonhoidolla toteutettavaan metsäluonnon monimuotoisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon.

Toimenpide-ehdotusten laatimisen lisäksi palveluumme kuuluu myös mahdollisesti saatavilla olevan julkisen rahoituksen haku työn toteutukseen. Palvelemme asiakasta hänen niin halutessaan vaikka avaimet käteen -periaatteella.

Puun korjuu

Paras tulos saavutetaan silloin, kun suunnitelman laatija huolehtii myös puun korjuun järjestämisestä. Palveluumme kuuluu valitsemamme puunkorjaajan yksityiskohtainen opastus poistettavien puiden valintaan, työn valvontaan ja tehdyn työn raportointiin. Tarjoamme erikseen myös palvelua asiakkaan valitseman puunkorjaajan opastukseen ja valvontaan.

Luonnonmukainen hakkuu soveltuu erinomaisesti omatoimisen metsänomistajan hankintahakkuukohteeksi, jolloin asiakas hoitaa puunkorjuun itse.

Laadunvalvonta

OTSO vastaa työnsä laadusta aina toteuttaessaan puun korjuun itse. Toimenpidesuunnitelman laadinnassa kiinnitetään huomiota laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseen myös siinä tapauksessa, että toimenpiteet toteuttaa asiakkaan valitsema taho.

Ehdot

Toimenpidesuunnitelma sisältää arvion korjattavasta puumäärästä ja sen arvosta. Hakkuun luonteesta johtuen arvio on suuntaa antava. Pyrimme alle 30 % virhearvioon.

Lopputuloksen ulkonäköä ei voida etukäteen täysin kuvata. Mikäli suunnitelma on hyväksytty ja sitä on noudatettu, ei OTSO:lla ole velvollisuutta korjata tulosta hakkuun päättymisen jälkeen.

Korjuupalveluamme käytettäessä korjuuvauriota sallitaan kohtuullinen määrä.

Jätettäviä puita ei korjuupalvelussamme vioiteta koneella. Puun kaadosta johtuneet vauriot minimoidaan, mutta niitä ei voida kokonaan välttää. Asiakas voi ostaa palvelumme yhteydessä toimenpidesuunnitelman. Lisäksi oheen voidaan liittää opastuspalvelu ja laajimmillaan myyntierän kilpailutus, puun korjuu ja laadunvalvonta.

Mielestämme metsänomistamisen tulee olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa. Pidetään yhteyttä.

Seuraa meitä:     
OTSO Metsäpalvelut – FacebookOTSO Metsäpalvelut – LinkedIn OTSO Metsäpalvelut YouTube:ssa

OTSO Metsäpalvelut Oy   •    Puhelinvaihde 010 382 8000    •     Asiakaspalvelu 0800 90 250   •    asiakaspalvelu@otso.fi    

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT     JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ