Ajankohtaista
Ajassa kiinni.
Metsän maailmassa tapahtuu jatkuvasti. OTSO on ajassa kiinni ja kertoo alan tuoreet uutiset täällä. Seuraa myös blogiamme!
23

Lisääntyvien hakkuiden ympäristöhaitat kuriin puuntuotantoa tehostamalla

Lisääntyvien hakkuiden ympäristöhaitat kuriin puuntuotantoa tehostamalla

OTSO:n ensimmäisenä vierailijablogistina  metsäbiotalouden professori Jyrki Kangas Itä-Suomen yliopistosta.

Suomen biotalouslinjausten toteuttaminen biojalostamoineen, uusine tuotteineen, puurakentamisineen ynnä muineen lisäisi merkittävästi puun kysyntää. Kuitupuun kysyntä voi lisääntyä aikaisempaan nähden vuositasolla jopa 20 miljoonaa kuutiometriä, jos Äänekosken biojalostamon lisäksi muutkin esillä olleet investointisuunnitelmat käyvät toteen: Paltamo, Kemijärvi, Kuopio, Kemi, Haapajärvi, Lieksa... Tosin osa biojalostamoprojekteista on vielä melko lailla alkukuopissaan. 

Valtakunnan metsien inventointien mukaan on selvää, että metsävarojen lisäkäytölle biotalouden tarpeisiin on hyvät mahdollisuudet – puuta Suomen metsistä löytyy ja puuston kasvu sen kuin kiihtyy. Kuitenkin samaan aikaan, kun hakkuita tarvitaan lisää, metsien muukin biotalouskysyntä kasvaa, esimerkkeinä luontomatkailu ja hyvinvointipalvelut. Jos hakkuupinta-ala lisääntyy olennaisesti, sillä on vääjäämättä vaikutuksensa luonnon monimuotoisuuteen, maisemiin, vesistöihin jne. Hakkuupaineiden kasvaessa metsän eri käyttöjen ja ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen tulee entistäkin tärkeämmäksi.

Lisääntyvien hakkuumäärien haittoja ympäristölle ja metsien monikäytölle on mahdollista vähentää tehostamalla puuntuotantoa – vaikka se äkkiseltään voikin tuntua yllättävältä. Jos pystyttäisiin tuottamaan talousmetsissä puuta hehtaaria kohden selvästi enemmän kuin nyt, hakkuiden mottimääriä voitaisiin lisätä kasvattamatta hakkuupinta-aloja ja jättäen samat säästöpuut, avainbiotoopit ja puskurivyöhykkeet. Tai vastaavasti saada sama mottimäärä pienemmältä hakkuualalta. Samalla metsät sitoisivat entistäkin enemmän hiiltä.  

Nykymallisten harvennus- ja uudistushakkuiden ympäristövaikutukset liittyvät enemmän hakkuualoihin kuin mottimääriin. Positiiviset taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset puolestaan kasvavat hakkuiden mottimäärien myötä, ja puunkorjuun tehokkuus hakkuukertymien kasvaessa. Kestävien hakkuumahdollisuuksien nostaminen puuntuotantoa tehostamalla turvaisi metsätalouden paitsi taloudellista ja sosiaalista myös ekologista kestävyyttä sekä metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamista tilanteessa, missä hakkuumääriä pitää selkeästi lisätä mahdollistamaan biotalouden eteneminen.

Keinoja puuntuotannon tehostamiseen tunnetusti on lähtien metsänlannoituksesta, kunnostusojituksesta ja jalostetusta taimimateriaalista, ja lisää tutkitaan. Toki tässä "kuutiokiimassa" täytyy pitää huoli myös kasvatettavan puun laadusta ja ennen kaikkea metsätalouden kannattavuudesta. Jos puuntuotannon tehostaminen ei lyö leiville, sitä on turha metsäomistajilta odottaa.

Jyrki Kangas, metsäbiotalouden professori, Itä-Suomen yliopisto

Kategoria: OTSO bloggaa | Katsottu 161 kertaa
Comment function is not open

Mielestämme metsänomistamisen tulee olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa. Pidetään yhteyttä.

Seuraa meitä:  TW   TW

OTSO Metsäpalvelut Oy   •    Puhelinvaihde 010 382 8000    •     Metsänomistajan palvelunumero 0800 90 250  (klo 9-16)  •    asiakaspalvelu@otso.fi    

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT     JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ