Ajankohtaista
Ajassa kiinni.
Metsän maailmassa tapahtuu jatkuvasti. OTSO on ajassa kiinni ja kertoo alan tuoreet uutiset täällä. Seuraa myös blogiamme!
21

Hyväkuntoinen metsätiestö on yksi metsätalouden harjoittamisen perusedellytyksistä

Hyväkuntoinen metsätiestö on yksi metsätalouden harjoittamisen perusedellytyksistä

Yksityismetsissä kiertelevä metsätieverkostomme on rakennettu 90-prosenttisesti OTSO:n ja sitä edeltävien organisaatioiden toimesta. Toimiva ja kattava metsätiestö tukee vahvasti myös muuta yksityistieverkkoa sekä yleistä tiestöä. Hyvä metsätie vaikuttaa puun hintaan, tehostaa metsänhoitotöitä sekä nostaa metsäkiinteistön arvoa.

Aiemmin rakennettiin pääosin metsäteitä, mutta nykyään tarvitsemme ns. monikäyttöteitä, jotka palvelevat muutakin liikennettä kuin metsätalouden kuljetuksia, kuten kulkua vakituisille asuinkiinteistöille, maatiloille ja vapaa-ajan asunnoille.

Maassamme on valmiina hyvä perustieverkosto, joten useimmin uusia teitä tarvitaan lyhyinä pätkinä helpottamaan kiinteistöjen käyttöä. Tällä hetkellä OTSO:n hallinnoimista tiehankkeista valtaosa on teiden perusparannusta. Noin 10 prosenttia on uusien teiden rakentamista. Uusi tie kannattaa rakentaa silloin, kun kiinteistön hyödyntäminen ei muuten onnistu. 

Kemera-tukea voi saada metsäteiden rakentamiseen tai perusparannukseen. Kunnostettavien ja uusien metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön pois lukien kelirikkoajan käyttörajoitukset. Metsätalouden osuuden on oltava vähintään puolet uusilla teillä, perusparannuksessa vähintään 30 prosenttia tien käytöstä.

Metsätie maksaa itsensä takaisin

Tiet on rakennettu käyttöä ja kulkemista varten. Jotta tie pysyy käyttökunnossa, se edellyttää tienpitäjältä säännöllistä kunnossapitoa ja kunnostustoimia. Näitä ovat lanaus, höyläys, pintasorastus, rumpujen kunnostaminen, vesakon torjunta jne. Kun nämä vuosittaiset toimet tehdään oikein, niin seuraavaa järeämpää perusparantamista voidaan siirtää vuosilla eteenpäin. Tien elinkaari voi olla esimerkiksi 30 vuotta, ja sen jälkeen järeämpi perusparannus päivittää tien uutta vastaavaksi.

Kunnossa oleva tiestö on kannattavan metsätalouden perusta ja helpottaa metsänomistajan arkea. Kun tie ei ole toiminnan kompastuskivi, niin hakkuut ja metsänhoito voidaan tehdä taloudellisesti. Ympärivuotinen saavutettavuus näkyy myös puun hinnassa. Metsätie on pitkäaikainen investointi, joka kuolettaa kustannuksensa keskimäärin 10 vuodessa. Toki parhaimmillaan tie voi maksaa itsensä jo yhdessä puukaupassa.  

Palvelut kaikkiin tieasioihin 

OTSO Metsäpalvelut Oy on ainoa organisaatio, joka pystyy tuottamaan kaikkia yksityistiepalveluja Hangosta Petsamoon. Yksityisteiden kunnostuksen ja rakentamisen lisäksi meiltä saa siltapalvelut kuntokartoituksesta ja korjaussuunnitelmasta aina töiden toteuttamiseen asti. Myös tiekunnan hallinnointiin ja kunnossapidon järjestämiseen löytyy apua. Teemme yli 90 prosenttia yksityistie- ja siltapalveluista avaimet käteen -kokonaisuuksina.

Usein tien kunnostamishanke on jopa vuosia kestävä prosessi, joka voi alkaa tiekunnan henkiin herättämisestä. Ketju nopeutuu, kun yksi asiantunteva toimija hoitaa tiehankkeen kokousten järjestämisen, suunnittelun, kilpailutuksen ja toteutuksen. Näin tiekunta turvaa osakkaille hyvän ja kustannustehokkaan lopputuloksen ja säilyttää naapurisovun osakkaiden välillä myös tieremontin jälkeen. 

Aloite tiehankkeeseen voi tulla metsänomistajalta, tieosakkaalta tai tiekunnalta. Me myös seuraamme aktiivisesti metsä- ja yksityisteiden kuntoa ja korjaustarpeita. Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaamme, katsotaan miten laittaisimme tiesi tai siltasi kuntoon.     

Timo Pisto
asiakkuuspäällikkö

 
Kategoria: OTSO bloggaa | Katsottu 1710 kertaa
Comment function is not open

Mielestämme metsänomistamisen tulee olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa. Pidetään yhteyttä.

Seuraa meitä:  TW   TW

OTSO Metsäpalvelut Oy   •    Puhelinvaihde 010 382 8000    •     Metsänomistajan palvelunumero 0800 90 250  (klo 9-16)  •    asiakaspalvelu@otso.fi    

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT     JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ