Koko ajan lisääntyvä ympäristötietoisuus kasvattaa metsänomistajien kiinnostusta mahdollisimman vastuullisiin metsänparannustoimiin. OTSO vastaa lisääntyvään mielenkiintoon tarjoamalla metsänomistajille luonnon hyvinvointia parantavia metsänhoitopalveluita.

”OTSO on kiistatta vahvin luonnonhoitopalvelujen tarjoaja Suomessa”, OTSO:n luonnonhoidon asiantuntija Petri Törrönen aloittaa. ”Ammattilaisillamme on näistä hankkeista jo reilun vuosikymmenen verran kokemusta ja olemmekin toteuttaneet leijonanosan esimerkiksi Suomessa vuosien saatossa läpiviedyistä vesiensuojelutoimenpiteistä.”

Suomessa on tehty voimakasta metsänparannustoimintaa 70 vuoden ajan. Lisääntyneen ympäristötietoisuuden seurauksena esimerkiksi ojitusten vesistövaikutukset ovat olleet viime aikoina keskusteluissa tapetilla. ”Suurin osa toteuttamistamme luonnonhoitohankkeista on sellaisia, joissa metsänparannustoimien vesistöhaittoja pyritään korjaamaan tai erilaisia elinympäristöjä ennallistamaan. Hankkeet ovat hyvinkin eri kokoisia. Pienimmillään hanke voi sisältää esimerkiksi pohjapadon rakentamisen tai syöpyneen laskuojan ennallistamisen. Laajimmillaan hankkeen puitteissa voidaan rakentaa esimerkiksi laaja-alainen kosteikko, jonka avulla halutaan vähentää metsätalouden aiheuttamia haittoja ja parantaa riistan elinympäristöä.”

Luonnonhoitoa avaimet käteen

OTSO:n toteuttamat luonnonhoitohankkeet käsittävät tällä hetkellä toimenpiteitä pääasiassa ojituksesta aiheutuneen vesistökuorman vähentämiseksi. Käytännössä vesien suojelussa tämä tarkoittaa usein esimerkiksi kosteikkojen, pintavalutuskenttien sekä erilaisten patorakenteiden rakentamista. Lisäksi luonnonhoidon puitteissa voidaan tehdä pienvesien ennallistamisia tai esimerkiksi turvetuotannosta poistuneiden soiden muuttamista riistakosteikoksi vesilinnuille ja riistaeläimille.

Metsänomistajalle luonnonhoitopalveluita tarjotaan OTSO:n toimesta avaimet käteen -periaatteella ja hankkeen toteutus perustuu aina huolellisesti tehtyyn rakentamissuunnitelmaan. Suunnitelmassa avataan konkreettisesti hankkeen sisältämät toimenpiteet ja niiden työmääräarviot sekä työselostukset. Suunnitelma pitää sisällään tiedon siitä, mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään. ”Monesti vesistöjen lähellä toteutettaviin toimenpiteisiin tarvitaan myös lausuntoja ja lupia. Vastuullisena toimijana me luonnollisesti huolehdimme myös kaikista näistä tarvittaessa.”

Luonnonhoitohankkeisiin on saatavilla tänä päivänä erilaisia tukia ja valtion tukijärjestelmää kehitetään edelleen vastuulliseen metsänhoitoon kannustavaan suuntaan. ”Yhteiskunnallisessa keskustelussa painopiste siirtyy koko ajan enemmän ympäristövastuullisiin asioihin. Valtion parhaillaan valmisteilla olevassa tukijärjestelmän muutoksessa luonnonhoito onkin yksi painopistealueista. Valmisteilla olevassa rahoituslaissa on elementtejä, jotka kannustavat luonnon- ja ympäristönhoitoon sekä tukevat tärkeiden elinympäristöjen suojelutavoitteiden toteutumista. Voidaan siis olettaa, että tulevaisuudessa metsänomistajalla on mahdollisuus saada luonnonhoitohankkeisiinsa vielä nykyistäkin enemmän ja monipuolisemmin tukea.”

Keskeisiä vesiensuojelun tukirahoituskanavia ovat tällä hetkellä Metsäkeskuksen hallinnoimat Kemera-luonnonhoitotuet, ELY-keskusten hallinnoimat HELMI-ohjelman hankkeet sekä Riistakeskuksen hallinnoimat SOTKA-hankkeet. Maanomistajien kannattaakin rahoitustarpeissaan kääntyä näiden kanavien puoleen.

Vastuullisen metsänomistajan valinta

Petri Törrönen kuvailee luonnonhoitoasioista kiinnostunutta metsänomistajaa ennen kaikkea valveutuneeksi. ”Ei ole merkitystä sillä, asuuko metsänomistaja metsäomaisuutensa vieressä vai maantieteellisesti etäällä siitä. Metsänomistajat suhtautuvat luonnonhoitohankkeisiin positiivisesti. Ennen kaikkea nämä metsänomistajat ovat kokeneita, ympäristöasioista valveutuneita sekä kiinnostuneita vähentämään oman metsätaloutensa aiheuttamaa ympäristökuormaa. He ymmärtävät, että tietyillä metsänparannustoimilla voi olla myös ei-toivottuja ympäristövaikutuksia, jotka he haluavat omalta osaltaan minimoida.”

Milloin vastuullisen metsänomistajan sitten kannattaisi ottaa luonnonhoitotoimet oman metsäomaisuutensa hoidossa huomioon? ”Silloin kun tunnistaa tarvetta huolehtia luonnosta omalla tilallaan. Tämän lisäksi luonto- ja ympäristöasiat olisi hyvä pitää mielessä muutoinkin, aivan jokaisen toimenpiteen kohdalla.” OTSO on Petri Törrösen mukaan metsänomistajan luonnonhoitokumppaniksi hyvä valinta monestakin syystä. “Meillä on pitkä historia ja merkittävää osaamista näissä hankkeissa. Lisäksi käytössämme on osaava urakoitsijaverkosto. Kehitämme omaa toimintaamme jatkuvasti ja meillä on ainoana markkinoilla käytössä myös luonnonhoidon ulkoisesti auditoitu toimintajärjestelmä. Näillä eväillä ohjaamme jokaisen hankkeen varmasti laadukkaaseen lopputulokseen. Kun luonnonhoitopalvelua on näin vaivattomasti ja ammattitaitoisesti toteutettuna saatavilla, suosittelisin jokaista metsänomistajaa ottamaan vastuullisuuden myös omaksi asiakseen.”

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!