OTSO tilasi Taloustutkimukselta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tutkimuksen, jossa tutkittiin metsätalouden vaikutuksia alan yrityksiin, työntekijöihin, metsänomistajiin ja julkiseen talouteen. Tutkimuksessa tunnistettiin kolme eri skenaariota, jotka nimettiin Kasvu, Hiilinielu ja Näivettyminen -metsäskenaarioiksi. Kasvuskenaario pitää sisällään taloudellisesti suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuumäärän. Hiilinieluskenaario huomioi taloudellisesti kestävän puunkäytön. Näivettymisskenaariossa puolestaan puunkäyttö supistuu asteittain vuoden 2010 tasolle. Tarkempiin tutkimustuloksiin voi tutustua tästä.

Tutkimuksessa vaikutukset rajattiin koskemaan metsätalouden suoria vaikutuksia. Tämän lisäksi vaikutuksia on havaittavissa laajemminkin. Esimerkiksi hiilinieluskenaarion osalta tulee lukuihin vielä parannuksia, jos hiilinielukauppaa kehitetään. Korona ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden virtaan näyttävät suuntautuvan enemmän etelästä kohti pohjoista. Etätyöskentelyä tehdään tulevaisuudessa enenevässä määrin eri paikkakunnilla koko maassa. Tätä kautta on nähtävissä selkeä positiivinen vaikutus niin talouteen ja työllisyyteen kuin rakennus- ja palvelusektorille. Metsätalouden vaikutukset laajemminkin ovat siis jo nyt selkeästi tunnistettavissa.

Jäljelle jääneekin iso kysymys: Mikä on metsien käytön hyväksyttävä tapa ja taso ympäristö ja luonto huomioiden tulevaisuudessa?

Taloustutkimuksen tiedote tutkimustuloksista
Linkki YLE:n sivuilla olevaan juttuun
Linkki Koneyrittäjien tiedotteeseen

Tutkimuksen taloustutkimukselta tilasivat OTSO Metsäpalvelut Oy, Koneyrittäjät, Metsäalan Kuljetusyrittäjät, Metsähallitus Metsätalous Oy, Suomen metsäkeskus ja Meto Metsäalan Yrittäjät sekä Teollisuusliitto.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!