PEFC-, FSC-, ja ISO-standardit vilahtelevat metsäalan palveluja tuottavien firmojen ja organisaatioiden nettisivuilla ja asiakaslehdissä. Mutta mitä noiden kirjainyhdistelmien takaa löytyy ja mitä merkitystä niillä on metsäpalveluja etsiville asiakkaille?

Suomen metsätalous on tiukasti säädelty lainsäädännöllä. Lait ja asetukset määrittävät maassamme harjoitettavan metsätalouden toiminnan rajat. Alan johtava kokoomateos Metsäalan säädökset (Kiviniemi M. 2016 Metsäkustannus.) käsittelee 350 sivun verran lainsäädäntöä, jotka ovat huomioita puunkorjuussa ja metsänhoidossa.

Normipohjaisten säädösten lisäksi Suomessa kaikki merkittävät metsäalan palveluntuottajat ja surin osa metsänomistajista ovat sitoutuneet metsäsertifioinnin säädöksiin. Suomessa on käytössä kaksi merkittävää metsäsertifiointijärjestelmää, PEFC ja FSC. Lähtökohtaisesti molempien järjestelmien tavoite on sama. Tavoitteena on edistää metsien ekologista, sosiaalista, taloudellista ja kulttuurillista kestävää käyttöä. Metsästä saatavien lopputuotteiden PEFC- ja FSC–merkinnät kertovat kuluttajille, että raaka-aineet ovat tuotettu vastuullisesti ja huomioiden kaikki kestävyyden tasot.

Monella palveluntuottajalla on lisäksi käytössään ISO-standardeihin perustuvat laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusstandardit. ISO-standardien vaatimukset edellyttävät palveluntuottajalta dokumentoitua ja systemaattista laadunseurantaa, työtuvallisuusohjelmia, asiakaspalautejärjestelmää sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä.

Sertifiointijärjestelmien kriteerit eli vaatimukset toiminnalle asettavat vielä lainsäädäntöä tiukemmat säännökset metsätalouden toiminnalle. Sertifiointijärjestelmiin liittyvät keskeisesti auditoinnit, joissa ulkopuoliset, riippumattomat valvojat tarkastavat palveluntuottajien kriteereiden mukaisen toiminnan.

Metsäpalveluita etsivälle asiakkaalle sertifikaatit todentavat palveluyrityksen läpinäkyvän toiminnan. Sertifikaattien myötä yrityksen ympäristöasiat ovat hyvin hallinnassa, ja työturvallisuus on osa laadukasta jokapäiväistä tekemistä. Jo palvelujen myyntivaiheessa asiakkaat saavat tiedon yrityksen edustajilta huomioitavien kriteereiden vaatimuksista ja mahdollisista rajoitteista. Suunnitteluvaiheessa vaatimukset sisällytetään metsäpalvelujen toteutussuunnitelmiin, jolloin ne ohjaavat töiden toteuttamisen kriteerien mukaisesti. Töiden toteutuksessa maastossa urakoitsijat koulutetaan noudattamaan samoja standardeja.

Vastuullisuutta ja laatua arvostaville asiakkaille, olipa kyseessä yksityinen metsänomistaja tai b-to-b suurasiakas, sertifioidut metsäpalveluyritykset ovat oikea valinta!

OTSO Metsäpalvelut Oy:n voimassa olevat sertifikaatit löydät nettisivuiltamme.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!