Pirkanmaan käräjäoikeus vahvisti odotetusti OTSO:n saneerausohjelman 16.4.2021 annetulla päätöksellä. OTSO:n saneerausohjelman äänestykseen osallistui määräajassa yhteensä 46 velkojaa, joista 43 äänesti ohjelmaehdotuksen vahvistamisen puolesta. Näiden 43 osuus edustaa 98,2 prosenttia annetuista äänistä.

OHJELMAN PÄÄPIIRTEET

Saneerausohjelmaehdotus on laadittu yhteistyössä yhtiön johdon, selvittäjän sekä päävelkojista muotoutuvan velkojatoimikunnan kanssa. Osana prosessia tehdyn erityistilintarkastuksen mukaan yhtiön hallintoa ja kirjanpitoa on hoidettu huolellisesti, eikä tarkastuksessa ole noussut esiin huomioita, jotka olisivat estäneet saneerausohjelman laadinnan.

Saneerausohjelmaan kirjattuja velkoja on yhteensä n. 9,8 milj.€. Vahvistetun ohjelman mukaan vakuusvelkaa yrityskiinnitysvakuudella on yhteensä n. 1,8 milj.€ ja vakuudetonta velkaa on n. 8 milj.€, jota leikataan 60 prosenttia. Noin 7,5 vuotta kestävällä maksuohjelmalla velkojille maksetaan velkoja takaisin yhteensä 4,95 milj.€.

OTSO:n varat ovat arvioitu saneerausohjelmassa n. 4,5 milj.€ tasoon. Mikäli OTSO olisi mennyt konkurssiin olisi velkojille laskelman mukaan kertynyt n. 3,6 milj.€. Yrityssaneerauksen kautta kertyy velkojille siis n. 1,3 milj.€ parempi kertymä kuin, jos OTSO olisi mennyt konkurssiin.

OHJELMAN VAHVISTAMINEN TUO TUKEA MYÖS LIIKETOIMINNAN VAKAUTTAMISELLE

OTSO:n kannattavan liiketoiminnan edellytykset ovat suotuisat, vaikkakin osana toimintaa on jouduttu toteuttamaan sopeutuksia, joiden seurauksena yhtiössä on pidetty yt-menettelyitä. Kemera-laki sai jatkoaikaa vuoteen 2023 asti, joten Metsäkeskus myöntää edelleen metsänomistajille Kemera-tukea metsäteiden perusparannukseen. Tiekunnat taas voivat hakea tukea tie- ja siltahankkeisiin Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksilta (Ely-rahoitus). Tälle vuodelle rahoituspottia kasvatettiin 17 miljoonasta 30 miljoonaan euroon.

”Tien hyvä kunto nostaa puun kysyntää ja hintaa sekä metsämaan arvoa laskien samalla tienhoidon kustannuksia kymmeniksi vuosiksi. Yksityistielain muutos sekä siihen kirjattu, takautuvasti voimaan tullut etäkokousten mahdollistuminen, sekä näköpiirissä oleva koronatilanteen helpottuminen näkyy jo lisääntyneenä tiekuntien kokousten pitona ja tilauskannan positiivisena kehityksenä. Saneerausohjelman vahvistuttua voimme kääntää katseen tulevaisuuteen ja yhteistyön kehittämiseen kaikkien sidosryhmiemme kanssa”, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Pihlava.

OTSO Metsäpalvelut Oy tuottaa yksityismetsänomistajien, yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin räätälöityjä puustonkäsittelyprojekteja ja yksityisteiden sekä -siltojen rakennus- ja perusparannusprojekteja valtakunnallisesti. Myös tieisännöinti sekä luonnon- ja metsäomaisuuden hoitopalvelut kuuluvat palvelutarjontaan. Noin 80 toimihenkilön ja valtakunnallisen alihankkijaverkoston voimin OTSO pystyy toteuttamaan suuriakin metsäpalvelukokonaisuuksia avaimet käteen -ratkaisuina.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!