OTSO Metsäpalvelut Oy:n 20.1.2021 aloitetut yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yhteistoimintaneuvottelun kohteena olivat lomautettuna olevat toimihenkilöt.

Viime vuonna toteutetun rakennemuutoksen ja kustannusrakenteen tilapäinen muutos on yrityksen mukaan muuttunut pysyväksi. Tämä on johtanut työn määrän olennaiseen ja pysyvään vähenemiseen. Toteutettavilla toimenpiteillä yritys varmistaa kiinteiden kustannusten vuositason yrityssaneerausohjelmanehdotuksen mukaiselle vuositasolle. Yrityksen kustannusrakenteen pysyvä muutos alentaa kustannuksia tulevilla tilikausilla n. 1,4 M euroa per vuosi. Kustannussäästöt tavoitetaan päättämällä 20 lomautettuna olevan toimihenkilön työsuhde. Heidän työnsä on siten olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt eikä työsuhteita voida enää jatkaa.

Metsäpalvelutoimialalla on tarve vahvalle toimijalle, joka tukee liiketoiminnallaan monialaisen infran toimivuutta tuottamalla palveluita niin puustonkäsittelyyn uusiutuvan infran tieltä kuin teiden ja siltojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Luonnonhoidossa osaamisemme on vahvasti vesiensuojelussa, valuma-aluehallinnassa ja vesistön laadun parantamisessa.

”Kipeitäkin päätöksiä on tehtävä, koska väliaikainen työn määrän väheneminen on muuttunut pysyväksi. Yrityksen saneerausmenettelyn aikainen väliaikainen kustannusrakenteen pieneneminen on sekin saatava pysyväksi. Näillä toimilla yritys varmentaa saneerausohjelman edellyttämän pysyvän kustannusrakenteen”, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Pihlava.

OTSO Metsäpalvelut Oy takaa toiminnallaan yhteiskunnan perusinfran toimivuuden kaikissa olosuhteissa ja antaa yrityksille edellytykset investoida Suomeen. Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hoito uusia sähköisiä kanavia käyttäen on merkittävässä roolissa OTSO:n toiminnassa tulevaisuudessa.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!