OTSO Metsäpalvelut Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jonka kohteena ovat lomautettuna olevat toimihenkilöt.

Varmistaakseen yrityksen saneerausohjelman taloudellisten tavoitteiden saavuttamisedellytykset tulisi yrityksen kiinteiden kustannusten kokonaismäärää alentaa pysyvästi. Viime vuonna pidetyn yt-neuvottelun jälkeen toteutetun rakennemuutoksen ja kustannusrakenteen tilapäisyys harkitaan muutettavaksi pysyväksi. Mikäli harkitut toimenpiteet toteutettaisiin, niin se saattaisi johtaa siihen, että toistaiseksi lomautettuna olevien toimihenkilöiden työsuhteet päättyisivät.

Harkittavilla toimenpiteillä tavoitellaan niiden mahdollisesti toteutuessa seuraaville tilikausille n. 1,4 milj. euron vuotuisia kustannussäästöjä kannattavien liiketoimintaedellytysten varmistamiseksi.

Metsäpalvelutoimialalla on tarve vahvalle ja laadukkaalle valtakunnalliselle toimijalle, joka tukee monialaisen infran toimivuutta tuottamalla palveluita niin puustonkäsittelyyn uusiutuvan infran tieltä kuin teiden ja siltojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Luonnonhoidossa osaamisemme on vahvasti vesiensuojelussa, valuma-aluehallinnassa ja vesistön laadun parantamisessa.

‘Perusinfra takaa yhteiskunnan toimivuuden kaikissa olosuhteissa ja antaa yrityksille edellytykset investoida Suomeen. Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hoito uusia sähköisiä kanavia käyttäen on merkittävässä roolissa OTSO:n toiminnassa tulevaisuudessa’, painottaa toimitusjohtaja Jyrki Pihlava.

Sopeuttamistoimista ja niiden laajuudesta neuvotellaan yt-prosessissa, jonka neuvottelut alkavat keskiviikkona 20.1.2021.

Saneerausohjelmaehdotus jätetään Pirkanmaan käräjäoikeuteen 2.2.2021.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!