Vuosi 2020 oli todella mieleenpainuva. Covid-19 kosketti koko ihmiskuntaa jääden muistiin ja historiankirjoihin. Pandemia muutti ihmisten käyttäytymistä pysyvästi. Alkanut vuosi on uuden normaalin aikakausi, jossa ihmisten sosiaalinen käyttäytyminen on muuttunut. Sähköisten viestintävälineiden merkitys on kasvanut merkittävämmäksi sosiaalisen kanssakäymisen välineeksi ihmissuhteissa, työelämässä, terveydenhoidossa, kulttuurissa, ostokäyttäytymisessä jne. Lista on todella pitkä. Kun ihmisten liikkumista ja fyysistä tapaamista on rajoitettu, odotukset näiden rajoitusten purkamiseen ovat kovat. Ihminen ja yhteiskunta ovat sopeutuvaisia ja uusia keinoja toimia on kehitetty, joten tähän peilaten meillä on näköpiirissä loistava nousujohteinen tulevaisuus.

Viruksen taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus on haastanut ihmisten arkea sekä yritysten toimintaedellytyksiä ja koetellut sopeutumiskykyä. Vaikutukset olivat merkittävät myös OTSO Metsäpalvelut Oy:ssä. Kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat OTSO:n yksityistiepalvelujen myyntiä ja palvelutuotantoa. Sanomalehtien kysynnän romahtaminen on vähentänyt kuitupuun kysyntää, joka on vaikuttanut merkittävästi metsienhoidon kysyntään ja jo sovittujen töiden toteutukseen. Näiden haasteiden sekä historian painolastin koulimana OTSO hakeutui yrityssaneeraukseen ja liiketoiminnan uudelleen järjestelyyn. 

Kirkastettu liiketoimintamme on tulevaisuutemme. OTSO on jatkossa entistäkin toimintakykyisempi keskittyen vahvuuksiin ja ydinosaamiseen. Olemme Suomen suurin palveluntuottaja yksityistiepalveluissa, suometsänhoidossa ja luonnonhoidossa. Vahvuuksiimme voidaan lukea myös valtakunnallinen toimintatapa, vahvat sidosryhmät ja toimitusketju sekä yhteishankeosaaminen. Tästä meille on kehittynyt myös todella tehokas toimintamalli puustonkäsittelypalveluissa ja metsäomaisuuden hallintapalvelussa.

Yhteiskunta tarvitsee toimintavarmuutta, jossa tietoliikenne- ja sähkönvarmuus ovat avainasemassa. Perusinfra takaa yhteiskunnan toimivuuden kaikissa olosuhteissa ja antaa yrityksille edellytykset investoida Suomeen.  OTSO:n tapaista toimijaa tarvitaan. Tarve on vahvalle alan toimijalle, joka tukee liiketoiminnallaan monialaisen infran toimivuutta tuottamalla palveluita niin puustonkäsittelyyn uusiutuvan infran tieltä kuin teiden ja siltojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Luonnonhoidossa osaamisemme on vahvasti vesiensuojelussa, valuma-aluehallinnassa ja vesistön laadun parantamisessa. Vuoden 2021 aikana olemme uusi entistä vahvempi OTSO, joka ennakoinnillaan on kääntänyt edellisen vuoden haasteet mahdollisuudeksi ja vahvaksi liiketoiminnaksi.  Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hoito uusia sähköisiä kanavia käyttäen on merkittävässä roolissa OTSO:n toiminnassa.

Olemme maailmanlaajuisesti menossa kohti uutta menestystä, ja alkaneena vuonna on ennakoitavissa uusi taloudellinen nousu, jossa OTSO on mukana säilyttäen paikkansa alan johtavana toimijana sopeutumalla yhteiskuntaa ravistelleeseen muutokseen.

Historiaa tutkien tuleeko tästä vuosikymmenestä toisinto 100 vuoden takaiseen ilmiöön? Tällöin ihmiskunnalla oli takana 1. maailmansodan jälkeinen pandemia nimeltään espanjantauti ja tämän jälkeinen huikea talousnousu ja ihmisten positiivisten asenteiden ilmapiiri.

Voisimme edellisen vuoden kokeneena todeta: Muistetaan kokemamme, sopeudutaan ja käännetään muutos mahdollisuudeksi sekä tähdätään menestyksekkäämpään tulevaisuuteen.

Menestyksekästä uutta vuotta 2021

Myyntijohtaja Tero Kekkonen ja tuotantopäällikkö Sanna-Kaisa Kyssä

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!