Kun kyseessä on ison kokoluokan metsänhoitohanke, on toteuttajan varauduttava monenlaisiin yllätyksiin. Vaikka hankkeen esiselvitystyöt tehtäisiin miten huolellisesti tahansa, voi suunnitelmaan tulla toteutusvaiheessa ennakoimattomia muuttujia. Kuten esimerkiksi valkoselkätikka.

OTSO toteuttaa vuositasolla erilaisia reunavyöhykehakkuu- ja vierimetsänhoitohankkeita satojen kilometrien verran. Hankkeiden onnistuminen taataan huolellisesti tehdyllä suunnittelutyöllä, mutta koska luonto on muuttuva ympäristö, ei kaikkeen voida koskaan täysin varautua ennakkoon. OTSO:n puustonkäsittelypalvelujen asiantuntija Heli Kangasniemi tietää, että ennakoimattomia asioita voi tulla eteen vaikka valtaosa hankkeen erityispiirteistä saadaan selville jo etukäteen. ”Pääsemme hankkeen suunnitteluvaiheessa käsiksi hyvin monipuolisesti erilaiseen kohdetta käsittelevään metsätietoon. Meillä on siis hankkeen aloitushetkellä hyvinkin tarkka käsitys kohteen erityispiirteistä, mutta koska metsä ei ole koskaan muuttumaton vakio, saatetaan suunnitelmaa joutua mukauttamaan vasta siinä vaiheessa, kun monitoimikone tai metsuri saapuvat kohteelle.”

Monta asiaa huomioitavana

Heli Kangasniemen mukaan työmaihin liittyvät erityispiirteet voivat olla hyvinkin monenlaisia. ”Jos kyseessä on iso ja pitkään suunnitteilla ollut investointihanke, voi tarve töiden aloittamiselle olla hyvinkin nopea siinä kohtaa kun tilaaja saa työmaahan toteutusluvan. Ellei toimintamallimme olisi loppuun asti hiottu ja vuosien aikana toimivaksi testattu, voisi näihin aikatauluvaatimuksiin olla haastavaa vastata. OTSO:n puustonkäsittelypalvelu on kuitenkin äärimmilleen jalostettu kokonaisuus, millä varmistetaan toimitusvalmius myös silloin, kun työt on aloitettava lyhyellä varoajalla.”

Ison kokoluokan projekteissa erityispiirteenä on myös kohteen mukana olevien maanomistajien määrä. ”Voimalinjojen reunavyöhykehakkuu- tai vierimetsänhoitohanke voi helposti koskettaa jopa satoja maanomistajia. Tämä tarkoittaa sitä, että projekti sisältää suuren määrän hallinnollista työtä. Valtakirja työn toteutukseen pitää hankkia aina jokaiselta maanomistajalta erikseen ja olla valmiudessa vastaamaan heidän kysymyksiinsä projektin valmistelu- ja toteutusvaiheessa. Ilman valtakunnallista läsnäoloa tämä olisi hankalaa, mutta OTSO:n laajan toimipisteverkoston ansiosta asiakaspalvelu ja projektin hallinnollinen hoitaminen sujuvat hyvin.”

Kun puhutaan voimalinjatyömaiden läheisyydessä tapahtuvasta metsänhoidosta, myös turvallisuusasiat korostuvat aivan erityisellä tavalla. ”Hakkuisiin ja metsänhoitotoimenpiteisiin sisältyy näissä kohteissa suuria turvallisuusriskejä, eikä maanomistaja voi siksi hoitaa näitä töitä itse. OTSO kiinnittää äärimmäistä huomiota urakan turvalliseen toteutukseen ja tekee jokaisen projektin yhteydessä perusteelliset riskiarvioinnit sekä turvallisuussuunnitelmat. Pelkkä suunnittelu ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi on varmistettava, että myös työn toteuttajatahoilla ovat työturvallisuusasiat hyvin hallussa.”

Eniten yllätyksiä projekteihin aiheuttaa muuttuva luonto. ”Työkohde voi sijoittua esimerkiksi luonnonsuojelu- tai korkean suojeluarvon alueelle, museoviraston muinaismuistokohteelle tai olla vaikkapa kaavoituksessa maisemallisesti merkittäväksi kohteeksi määritelty. Nämä kaikki tuovat työmaihin omat erityispiirteensä, jotka on huomioitava tarkasti työmaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Luontoarvoiltaan arvokkailla kohteilla toimimista myös säädellään lukuisilla eri laeilla ja sertifikaateilla, joiden ajantasaisista sisällöistä hankkeen toteuttajan on oltava tarkasti selvillä.”

Tikka pesi projektille aikalisän

Heli Kangasniemellä on työn alla parhaillaankin projekti, johon muuttuva luontoympäristö toi jännittävää lisämaustetta. ”Käynnistimme vuosi sitten jakeluverkon vierimetsänhoitohankkeen, jonka tavoitteena on toteuttaa 20 metriä leveä puuvarma johtokatu keskilinjan molemmin puolin. Projekti valmistuu kesäkorjuukohteiden osalta syksyllä 2020 ja muut kohteet saadaan valmiiksi talvella 2020–2021.”

Kuten kaikki vastaavat projektit, myös tämä suunniteltiin OTSO:n toimesta äärimmäisen huolellisesti. Siitäkin huolimatta luonto onnistui järjestämään yllätyksen. ”Kun projekti oli keväällä viittä vaille valmis käynnistymään, saimme puhelun ELY-keskuksen tarkastajalta. Hän oli vieraillut työmaa-alueella ja tehnyt siellä havainnon pesintäänsä juuri aloittavasta valkoselkätikasta. Selvitämme aina taustatiedot etukäteen, mutta tällä alueella ei ennakkotietojen mukaan esiintynyt mitään erityistä. Tikkahavainnon jälkeen mukautimme työmaasuunnitelmaa lennossa ja lykkäsimme hakkuita, jotta tikka saisi pesiä rauhassa.”

Tikan toimia pidetään parhaillaan tarkasti silmällä. ”Teemme maastokäynnin kohteelle vielä tänä syksynä yhdessä ELY:n suunnittelijan, tilaajan edustajan ja OTSO:n projektivastaavan kanssa. Tavoitteena on suunnitella tulevat hakkuut siten, ettei tikan pesintä vaarantuisi jatkossakaan. Lisäksi mietimme, miten hanke voitaisiin toteuttaa niin, että sen yllättävästä käänteestä huolimatta sähköverkon haltija saisi puuvarman verkon ja maanomistajat toivomansa puukauppatilitykset.”

Ammattitaito ratkaisee

Projektintoteuttajan osaaminen korostuu Heli Kangasniemen mukaan aivan erityisellä tavalla ison kokoluokan toteutuksissa. ”Saamme projektin suunnitteluvaiheessa tietoa lakeihin, uhanalaisiin lajeihin, kaava- ja tukialueisiin sekä esimerkiksi Natura-alueisiin liittyen. Mutta kun luonnossa liikutaan, on muuttujia aina. Siksi hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu aivan erityisesti hankkeen toteuttajan ammattitaito. Peruskartanluku ja kartta-aineistojen tulkinta ovat tärkeässä roolissa. Suunnittelijan pitää myös osata ennakoida asioita, vaikka niitä ei kartalle olisi merkittykään. Vaikka saamamme ennakkotiedon mukaan hankealue ei olisi metsälakikohde, pitää suunnittelijan silti ymmärtää tarkistaa asia itse. Elinympäristö on elinympäristö, rekistereistä huolimatta.”

OTSO:ssa kaikki hanketoteuttajat ovat pitkän linjan ammattilaisia. ”OTSO:n toimintamalli on hiottu ja jokainen yksityiskohta määritelty pilkuntarkasti. Koska toimimme projekteissa aina tietyn protokollan mukaisesti, huomaamme tarkistaa kaikki oleelliset asiat ennakkoon. Konseptimme on niin kunnossa ja toimintavarma, kuin se luontoympäristössä vain voi olla.”

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!