OTSO:n puustonkäsittelypalvelut eroavat metsänhoitotöinä tavallisesta metsänhoidosta. Tässä vastaukset viiteen kysymykseen, joita meiltä useimmin kysytään näihin järeämmän kokoluokan hankkeisiin liittyen.

Mitä OTSO:n puustonkäsittelypalvelut ovat?

OTSO:n puustonkäsittelypalvelut ovat kokoluokaltaan isoja metsänhoitoprojekteja, joissa asiakkaina ovat esimerkiksi sähköverkkoyhtiöt, Väylävirasto, teollisuus, kunnat, seurakunnat ja yhteisöt. Näille tarjottavat palvelut voivat olla esimerkiksi reunavyöhykehakkuita, vierimetsän hoitoa sekä riskipuiden poistoa voimalinjojen tai teiden ja ratojen läheisyydestä. Työmaiden yhteydessä voidaan kartoittaaja toteuttaa myös muita metsänhoitotoimenpiteitä sekä puukauppaa.

Mitä OTSO:n avaimet käteen -palvelu sisältää?

OTSO:n puustonkäsittelypalvelukonsepti sisältää kaikki projektin vaatimat työvaiheet. Näitä ovat esimerkiksi projektin suunnittelu, erilaiset maanomistaja-, lainsäädäntö- ja kohteen luontoarvoselvitykset, työn toteutus, valvonta, puukaupan hoitaminen ja työmaan loppuraportointi.

Tärkeä osa kokonaispalvelua on puukaupan järjestäminen. Halutessaan maanomistaja voi osallistua yhteismyyntiin, jossa puunostajana on OTSO. Vaihtoehtoisesti maanomistaja voi myös pitää ja hyödyntää puutavaran itse.

Voiko maanomistaja tehdä vierimetsänhoitotoimenpiteitä itse?

Käytännössä maanomistajan osallistuminen hoitotoimenpiteiden toteutukseen ei ole millään lailla perusteltavaa. Voimalinjojen läheisyydessä tehdään metsänhoitoa aina korkean turvallisuusriskin alueella. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että jokaisella projektissa mukana olevalla taholla on asianmukainen turvallisuuskoulutus sekä osaaminen hoitaa toimenpiteet turvallisuusohjeistusten mukaisesti. Projekteihin sisältyy aina myös erilaisia ilmoitusvastuita sekä työmaan eri osapuolten informoimista sen etenemisen eri vaiheista ja työn rytmityksestä. Maanomistajalla itsellään ei ole kykyä vastata tämän mittakaavan kokonaisuudesta turvallisuuden ja säädösten vaatimalla tavalla.

Miksi asiakas hyötyy OTSO:n valtakunnallisuudesta?

Esimerkiksi reunavyöhykehakkuissa ja vierimetsänhoidossa suoritetaan aina hakkuita ja harvennuksia. OTSO on markkinoiden ainoa valtakunnallinen puukauppatoimija, jonka avustuksella maanomistaja saa hakkuissa syntyneen puun myytyä vaivattomasti eteenpäin. OTSO:lla on sitoutumattomuutensa ansiosta laaja puunostajaverkosto, millä varmistetaan, että puulle löytyy aina ostaja ja maanomistaja saa siitä parhaan mahdollisen hinnan.

Valtakunnallisuus tuo myös toimitusvarmuutta. Laajalle maantieteelliselle alueellekin levittäytyneet hankkeet pystytään hoitamaan luotettavasti ja ammattitaidolla.

Miksi OTSO?

OTSO on vetovoimainen vaihtoehto suuren kokoluokan hanketoteuttajaksi ennen kaikkea siksi, että se on hionut puustonkäsittelypalvelukonseptinsa vuosien saatossa äärimmilleen toimivaksi. Projekti viedään läpi aina tarkasti määritellyn toimintamallin mukaisesti, millä varmistetaan että niiden toteutuksen laatu on aina korkea projektin maantieteellisestä sijainnista tai muista erityispiirteistä huolimatta. OTSO:lla projeteista vastaavat aina pitkän linjan ammattilaiset ja käytännön toteutus hoidetaan luotettavien, haastaviin metsänhoitokohteisiin tottuneiden urakoitsijoiden toimesta.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!