OTSO on markkinoiden ainoa sitoutumaton puukauppatoimija, jonka kautta metsänomistaja saa puukaupan lisäksi myös kaikki muut metsänsä tarvitsemat palvelut. Tässä jutussa kerromme, millä kaikilla tavoilla metsänomistaja OTSO:n sitoutumattomuudesta hyötyy.

Puukauppa on oleellinen osa metsänhoitoa, sillä kaupantekohetkellä metsänomistajalle realisoituu se, miten hyvin metsää on sen kasvukaaren aikana hoidettu. Useimmat metsänomistajat pääsevät tekemään puukauppaa vain muutaman kerran elämässään. Siksi onkin tärkeää varmistaa, että kaupassa onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla – oli kyseessä sitten taloudellisen tuoton saavuttaminen tai vaikkapa metsäomistuksen harrastusarvon kasvattaminen.

OTSO tekee puukauppaa sitoutumattomasti. Tämä tarkoittaa sitä, että koska OTSO:lla itsellään ei ole puunkäyttöintressejä, se pystyy aina myymään puun parhaiten maksavalle ostajalle. Metsänomistajalle tämä puolestaan tarkoittaa, että kaupan kokonaistuotto on aina optimoitu ja kaupasta viivan alle jäävä summa paras mahdollinen.

Oikea ostaja löytyy aina

OTSO on markkinoiden ainoa sitoutumaton puukauppatoimija, joka tekee yhteistyötä valtakunnallisen ostajaverkoston kanssa. Puuta toimitetaan esimerkiksi sahoille, sellutehtaille, energiayhtiöille ja junavaunujen lastausasemille ympäri maan. Kaupassa puuta voidaan myydä eri toimijoille leimikon erityispiirteistä riippuen. Esimerkiksi tukkipuu myydään parhaiten maksavalle sahalle, kuitupuu selluteollisuudelle ja energiapuu energiayhtiölle. Ostajat valitaan aina mahdollisimman läheltä leimikkoa, jolloin kuljetuskustannuksissa säästämällä kaupasta saadaan rakennettua metsänomistajalle entistä kannattavampi.

Mikäli leimikko sisältää paljon eri-ikäistä hakattavaa, voidaan puukauppa käytännössä toteuttaa esimerkiksi jakamalla leimikko kahtia. Leimikon parempi osa, eli tukkia tai paljon puuta pienellä alalla kasvava alue kilpailutetaan ostajilla. Tällöin OTSO:n rooli on toimia puukaupan toteutuksen ja metsänomistajan etujen valvojana. Leimikon vähempiarvoinen osa, joka muodostuu hoitohakkuuta, esimerkiksi ensiharvennusta vaativasta puustosta, ei yleensä ole ostajille niin haluttu. Tällöin koko puukauppa hakkuineen kannattaa antaa OTSO:n hoidettavaksi. OTSO toteuttaa hankkeen avaimet käteen -periaatteella ja myy puun ostajaverkostolleen parhaaseen saatavilla olevaan kokonaishintaan.

Tärkeä osa puukaupan kokonaistuoton varmistamista on hakkuiden valvonta, jonka OTSO tarjoaa aina osana puukauppapalveluitaan. Koska OTSO:lla ei ole omia puunostointressejä, se varmistaa, että katkonta tehdään metsänomistajalle kannattavimmalla tavalla. Metsänomistajalle paras tuotto varmistetaan sillä, että leimikosta hyödynnetään hyödynnettävissä oleva tukkipuu mahdollisimman tarkkaan ja puut toimitetaan lähimmille puuta jalostaville laitoksille.

Puukauppaa paitsi metsänomistajan, myös metsän parhaaksi

Puukauppa on oikein toteutettuna mitä suurimmassa määrin myös metsänhoitotoimenpide. Jotta metsä kasvaisi myös hakkuiden jälkeen terveenä, elinvoimaisena ja tuottavana, on puukaupan yhteydessä usein syytä toteuttaa myös muita metsän kunnostustoimia. OTSO eroaa muista puukauppatoimijoista siinä, että se tarjoaa metsänomistajalle puukaupan lisäksi myös kaikki muut metsän tarvitsemat palvelut. Metsää katsotaan aina kokonaisuutena ja hoitotoimenpiteet sekä hakkuut suunnitellaan siten, että niiden kokonaiskannattavuus on paras mahdollinen. Tavoitteena on, että metsä maksaa aina itse omat hoitotoimenpiteensä ja niiden jälkeen metsänomistaja saa puukaupastaan vielä mukavasti tuottoakin.

Sitoutumattomuutensa ansiosta OTSO ymmärtää myös, että aina metsänomistajan tavoitteena ei ole saada metsäomaisuudestaan vain taloudellisia voittoja. Jos tavoitteena on esimerkiksi metsän virkistyskäytön lisääminen, puuta saatetaan puukaupan yhteydessä poistaa määrällisesti vähemmän, mutta silti taloudellisesti mahdollisimman kannattavasti. Myös pienemmille hakkuumäärille OTSO löytää ostajan aina, esimerkiksi yhteiskaupan mahdollistamana.

Aina asiakaslähtöinen puukauppa

OTSO:n sitoutumattomuus puukaupassa tarkoittaa asiakkaalle siis ennen kaikkea sitä, että puukaupasta saadaan aina paras mahdollinen kokonaistuotto ja kauppa toteutetaan aina metsänomistajan omien tavoitteiden mukaisesti. OTSO on asiakaslähtöinen puukauppakumppani, joka kuuntelee metsänomistajan toiveet tarkoin ja suunnittelee kaupan aina asiakkaan lähtökohdista käsin.

Osa asiakaslähtöisyyttä on myös vaivattoman metsänhoitoasioinnin varmistaminen. OTSO on ainoa sitoutumaton puukauppatoimija, joka palvelee metsänomistajia valtakunnallisesti. Sen kautta metsänomistaja saa käyttöönsä koko Suomen kattavan puunostajien verkoston ja voi hoitaa kaikki metsäasiansa yhden asiakasvastaavan kanssa, sijaitsivatpa metsät sitten missä päin Suomea tahansa.

Metsäomaisuus on arvo-omaisuutta, jota on kasvatettu vuosikymmenien ajan. Siksi sen myyminen kannattaa uskoa osaavan, luotettavan, sitoutumattoman ja metsänomistajan etua aidosti ajavan kumppanin hoidettavaksi. Kun puukauppa suunnitellaan oikein ja puu myydään parhaiten maksavalle ostajalle, varmistetaan puukaupalle lopputulos, johon kaikki kaupan osapuolet voivat olla jälkeenpäin tyytyväisiä.

Suunnitteletko puukauppaa? Ota yhteyttä!

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!