Puukauppa kannattaa suunnitella tarkoin, jotta sille asetetut tavoitteet toteutuvat. OTSO on uudistanut puukauppapalvelunsa, jotta suomalaisilla metsänomistajilla olisi jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet viedä kauppansa läpi onnistuneesti.

Metsäteollisuus ja metsän omistaminen ovat kokeneet muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Siinä missä aikaisemmin puunostajia oli vain kourallinen, on alalle tänä päivänä tullut paljon uusia toimijoita, ja puukaupan mahdollisuuksia on siis olemassa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Myös metsänomistajien tarpeet ovat monipuolistuneet. Toisille metsänomistajille metsä on edelleen ennen kaikkea talouden turvaaja ja tuottojen lähde, toiset arvostavat luontoasioita ja haluavat ennen kaikkea varmistaa metsänsä monimuotoisuuden. Myös metsän merkitys taistelussa ilmastonmuutosta vastaan korostuu ja ohjaa yhä useamman metsänomistajan puukauppasuunnitelmia.

OTSO haluaa vastata suomalaisten metsänomistajien ja metsämarkkinan tarpeisiin jatkuvasti paremmin. Tästä syystä se on nyt uudistanut puukauppapalvelunsa.

Pystykauppaa vai hankintapalvelua?

OTSO on rakentanut kaksi erilaista puukauppapalvelukokonaisuutta, joista metsänomistaja voi valita tarpeeseensa sopivamman.

OTSO Pystykauppa on puukauppamuodoista yleisin. Sille, aivan kuten muillekin OTSO:n puukauppapalveluille on tyypillistä, että työt tehdään laadukkaasti, rehellisesti ja arvokkaat puutavaralajit tarkasti hyödyntäen. Pystykaupassa asiakkaalle maksetaan puusta kiinteä kantohinta, josta hakkuukulut on vähennetty. Tässä kauppamuodossa metsänomistaja näkee siis heti, mitä hänelle puukaupastaan lopulta jää viivan alle.

OTSO Hankintapalvelu on hyvä vaihtoehto silloin, kun metsänomistajalla on käytössään metsävähennystä. Tällöin puusta maksetaan hankintahinta ja puunkorjuusta sovitaan erikseen. Kauppa tilitetään kiinteällä tienvarsihinnalla, jolloin metsävähennys voidaan laskea tästä summasta ennen puunkorjuun kustannuksia. Hankintapalvelu on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun muutoin markkinakelvottoman kohteen haluaa saada kaupaksi yhteismyynnin kautta.

Kumpikin OTSO:n tarjoamista puukauppapalveluista on metsänomistajalle vaivaton vaihtoehto. Puukauppatarjous perustuu aina maastokäyntiin, ja laajasta puunostajaverkostostaan OTSO saa puulle aina parhaan mahdollisen hinnan sekä katkonnan.

Hakkuuvalvonta on puukaupan laadun valvontaa

Suomalaisten metsänomistajien metsäosaaminen vaihtelee sen mukaan, miten kiinteä metsänomistajan suhde metsäänsä on. Olipa oma metsäosaaminen millä tasolla tahansa, on puukauppa aina fiksua suorittaa sitoutumattoman ammattilaisen avulla.

Vaikka metsänomistajalla olisikin osaaminen kilpailuttaa ostajat itse, hyvin harvalla kuitenkaan riittää taitoa hakkuiden valvontaan. Katkonta on äärimmäisen tärkeä osa puukauppaprosessia, sillä se vaikuttaa oleellisesti siihen, mitä kaupassa jää viivan alle. Se on käytännössä myös yksi vaikeimmista valvottavista hakkuuprosessin vaiheista, sillä puukaupan tuottojen lisäksi hakkuuvaiheessa varmistetaan myös metsän luontoarvojen säilyminen metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti.

Hakkuiden valvonta sisältyy aina OTSO:n tarjoamaan puukauppapalveluun, olipa kyseessä sitten pystykauppa tai hankintapalvelu. Koska OTSO on sitoutumaton puukauppatoimija, sillä ei ole intressejä maksimoida joko tukin tai kuidun osuutta puukaupassa. Katkonnassa tähdätään aina siihen, että metsänomistajan puu käsitellään kokonaisuutena kannattavimmalla tavalla.

Kokonaisuuksien hallintaa

Sitoutumattomana puukauppatoimijana OTSO:lla on aina tähtäimessä metsänomistajan tyytyväisyyden lisäksi myös metsän hyvinvointi. Puukauppa tehdään ja hakkuut suunnitellaan aina kokonaisuutena peilaten niitä metsänomistajan tavoitteisiin, metsäomaisuuden nykytilaan ja sen tulevaisuuden tuotto-odotuksiin. Siksi puukaupan yhteydessä on aina hyvä todeta, miten tuottoa voidaan parantaa esimerkiksi taimikonhoidolla, nuoren metsän kunnostuksella, kunnostusojituksella tai lannoituksella. Puukaupan ajankohtaa on järkevää lykätä, jos kulkuyhteyttä metsään ei ole tai se on huonossa kunnossa. Kunnostettu tai uusi tie hyödyttää aina puukaupassa, sillä kun puu ja koneet kulkevat sujuvasti, saa myös metsänomistaja puusta paremman hinnan.

Puukauppaprosessi kestää ajankohdasta riippuen muutamasta kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Oikealla suunnittelulla metsän voi muuttaa rahaksi nopealla aikataululla. Jos esimerkiksi vallitseva koronapoikkeustila on aiheuttanut lommon omaan talouteen, voi puukauppa olla hyvä vaihtoehto sen oikaisemiseen. Puuta käytetään edelleen normaalisti ja sen hinta on tällä hetkellä kohtuullisen hyvällä tasolla.

Juuri nyt puukaupan toteutuksesta hyötyvät muutkin kuin metsänomistaja ja hänen metsänsä. Harvennusrästien hoitamisella metsänomistaja voi tehdä yhteiskunnallisen teon työllistämällä hankalassa tilanteessa kipuilevia metsäkoneyrittäjiä. OTSO käyttää puunkorjuussa aina laadukkaita paikallisia urakoitsijoita. Käynnistämällä puukauppahankkeen nyt tuet oman hyvinvointisi lisäksi myös paikallista yrittäjyyttä.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!