Markkinoiden monipuolisinta metsänhoitoa tuotetaan OTSO:ssa nyt uuden toimitusjohtajan ohjauksessa. Yrityksen tuore keulakuva Jyrki Pihlava otti pestinsä vastaan tilanteessa, joka on mielenkiintoinen paitsi OTSO:n, myös suomalaisen metsäteollisuuden kannalta.

KTM Jyrki Pihlavalla historia strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, taloudesta ja henkilöstöhallinnosta on mittava. Ennen OTSO:lle siirtymistään vuonna 2016 hän ehti toimia strategisissa johtotehtävissä useilla eri toimialoilla. OTSO:lla hän vastaanotti toimitusjohtajan pestin maaliskuussa 2020. ”Olen osallistunut OTSO:n operatiiviseen johtamiseen siitä asti, kun urani OTSO:lla alkoi. Yritys ja sen luotsaamiseen liittyvät tehtävät ovatkin minulle tuttuja jo ennestään, ja siksi toimitusjohtajan rooliin siirtyminen on sujunut ongelmitta.”

Jyrki Pihlava kuvailee nykyhetkeä OTSO:n liiketoiminnan kannalta äärimmäisen mielenkiintoiseksi. ”Saimme OTSO:ssa vuonna 2019 päätökseen monivuotisen rakennemuutoksen. Sen ansiosta organisaatiomme, prosessimme ja tietojärjestelmämme on nyt viritetty kannattavaan valtakunnalliseen toimintaan. Saimme viime tilikauden aikana myös päätettyä viimeisetkin Metsäkeskukselta perinnöksi meille jääneet hankkeet, ja tästäkin syystä pääsemme lähtemään uudelle vuosikymmenelle nyt puhtaalta pöydältä.”

Uudistunut ja ajassa kiinni

OTSO:n organisaatiouudistuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti kolmeen osa-alueeseen. ”Ensinnäkin asiantuntijoidemme ja operatiivisen työnjohdon yhteistyötä on tiivistetty. Tällä tuemme jatkossa entistä tehokkaammin päivittäistä käytännön työskentelyä, suoritteiden johtamista ja työhyvinvointia. Toiseksi olemme kiinnittäneet huomiota asiakasvastaaviemme, suunnittelijoidemme ja operaattoreidemme muodostaman kolmikannan väliseen vuorovetovastuuseen. Tällä sujuvoitamme ja tehostamme projektien läpivientiä. Kolmanneksi olemme keskittyneet parantamaan myyntiprosessiemme toimivuutta. Kaiken kaikkiaan olemme virtaviivaistaneet toimintaamme ja tähtäämme nyt tiukasti tuloksemme kääntämiseen positiiviseksi.”

Jotta OTSO voisi vastata entistä paremmin suomalaisten metsänomistajien ja metsien tarpeisiin, se on päivittänyt myös liiketoimintastrategiansa. Uudistuneessa strategiassa toiminnan pääpainopistealueiksi on määritelty yksityistiet ja sillat, puukauppa, metsänhoito, metsäomaisuuden hoito sekä projektipalvelut.

”Yksityisteiden korjausvelka on Suomessa korkea, ja siksi aiomme tämän sektorin markkinajohtajana keskittyä edelleen vahvasti yksityistie- ja siltahankkeiden toteutukseen. Metsäteollisuuden näkymät ovat hyvät ja tätä kautta puuntarve edelleen suuri. Siksi puukauppapalveluiden tarjoaminen on myös jatkossa OTSO:lle tärkeä osa toimintaa. Kestävä puunkorjuu puolestaan edellyttää, että metsät ovat hyvässä jatkuvan kasvun kunnossa. Tätä varten tarjoamme metsänomistajille tulevaisuudessakin ensiluokkaisia ja metsänomistajan henkilökohtaiset tavoitteet huomioivia metsänhoitopalveluita. Ja viimeiseksi, kun metsän sitten syystä tai toisesta on aika vaihtaa omistajaa, auttavat metsäomaisuudenhoitopalvelumme metsänomistajaa tässä prosessissa.”

Yksityisten metsänomistajien ja tiekuntien lisäksi OTSO palvelee edelleen myös yrityksiä ja yhteisöjä. ”Kunnat, kaupungit, yhteisöt ja yritykset ovat meille tärkeitä asiakkaita. Heille tarjoamme muun muassa yhteismetsäpalveluita sekä esimerkiksi linjahakkuita ja niihin liittyviä metsänhoitotoimenpiteitä.”

Entistä tärkeämpää roolia OTSO:n toiminnassa näyttelee jatkossa myös ajan mukana kehittyvä palvelukonsepti. ”Koronavirus on asettanut liike-elämän globaalisti uusien ja yllättävien haasteiden eteen. Nyt pärjäävät ne, jotka pystyvät palvelemaan asiakkaitaan myös sähköisesti, pidemmänkin fyysisen välimatkan päästä. Yksi OTSO:n vahvuuksista on jatkossakin tarjota asiakkailleen parasta palvelua ympäristön muutoksista huolimatta. Meillä voi asioida täysin sähköisesti kaikissa yksityisteihin, puukauppaan, metsän- ja luonnonhoitoon sekä projektipalveluihin liittyvissä asioissa.”

Asiakkaan arvoihin pohjaavaa metsänhoitoa

Metsän taloudellinen tuottavuus ei suinkaan ole 2020-luvun metsänomistajalle ainoa tavoite. ”Metsän omistaminen on useimmiten arvopohjainen valinta ja useimmille metsänomistajille metsä onkin tavannut perinteisesti olla paitsi taloudellisen toimeentulon turvaaja, myös esimerkiksi rakas harrastuspaikka. Metsänomistajien joukko on kuitenkin monipuolistunut, maailman muutos kiihtynyt ja sitä myöden myös metsään liitetyt arvo-odotukset muovautuneet monimuotoisemmiksi. Tänä päivänä keskusteluissa ovat yhä useammin esimerkiksi ilmastoasiat ja sitä myöden metsänhoidosta onkin tullut enenevässä määrin myös ympäristöteko.”

Ympäristön kunnioittaminen ja ymmärtäminen ovat sisään rakennettuina kaikkiin OTSO:n tarjoamiin metsänhoitopalveluihin. ”Jos metsänomistajan tavoite on kasvattaa metsäomaisuudestaan mahdollisimman tehokas hiilinielu, me tiedämme millaisilla hoitotoimilla tämä tavoite toteutuu. Toisaalta, joillakin kohteilla ympäristöteko voikin metsän tehokasvuun saattamisen sijaan olla sen ennallistaminen, jossa me myös autamme metsänomistajaa.”

Ympäristöystävälliseen metsäomaisuuden hoitoon kuuluu tänä päivänä oleellisena osana myös vesiensuojelu. ”Tämä osa-alue kiinnostaa metsänomistajia jatkuvasti enemmän ja tällä sektorilla myös hoitovelkaa on paljon. OTSO:n osaaminen vesiensuojelussa ja suometsien hoidossa on vahvaa ja pystymme tarjoamaan metsänomistajille myös näiden osa-alueiden monipuolisia palveluita.”

Ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen liittyy paljon tunnetta, ja toisaalta tutkittua tietoa on vielä verraten niukasti saatavilla. ”OTSO seuraa ilmastokestävän metsänhoidon tutkimusta tarkasti ja pohjaa kaiken toimintansa olettamuksien sijaan tuoreimpaan faktatietoon. Se on ainoa ja paras tapa vahvistaa kestävästi metsien ilmastoiskunkestävyyttä.”

Metsänomistajan kannalta ympäristöystävällinen metsänhoito on myös kansantaloudellinen teko. ”Metsäsektorin ekosysteemi pitää yhteiskuntamme pyörät pyörimässä ja luo työpaikkoja kymmenille tuhansille ihmisille. Tämä tekee metsistä olennaisen osan maamme perusvarallisuutta. Myös yhteiskunta tukee metsän hyvää hallinnointia ja hoitoa kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen Kemera-tuen myötä.”

Paras metsänhoitokumppani, tänään ja huomenna

Metsänomistajalla on Jyrki Pihlavan mukaan tällä hetkellä monta syytä tyytyväisyyteen. ”Metsäteollisuustuotteiden kysyntä kasvaa globaalisti, metsäteollisuus on tulevaisuuden ala ja Suomi metsäteollisuuden edelläkävijämaa. Metsäteollisuuden hyvä kasvu antaa metsänomistajille erinomaiset mahdollisuudet kehittää omaa puuntuotantoaan kannattavasti.”

Vallitsevassa tilanteessa metsänomistajan kannattaa edelleen kiinnittää huomiota metsän perusrakenteiden kuntoon. ”Mikäli metsäomistuksestaan mielii saada optimaalista tuottoa, kannattaa vastuullisen metsänhoidon lisäksi kiinnittää huomiota myös metsänsä tieverkostoon ja siihen, että metsän vesitalous on kunnossa. Metsäteiden kunto vaikuttaa oleellisesti puukaupassa onnistumiseen. Suometsänhoito puolestaan on metsänhoidon perusasia, jolla turvemaiden puusto pidetään elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa.”

Lopuksi Jyrki Pihlava lupaa, että uudistunut OTSO on metsänomistajalle jatkossakin paras metsänhoitokumppani. ”Ymmärrämme, että metsän arvo merkitsee jokaiselle metsänomistajalle erilaisia asioita. Ydintehtävämme on kasvattaa suomalaisten metsien arvoa ja puunhankintaintresseistä vapaana toimijana lupaamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme aina vain parhaita, asiakkaan omia arvokasvutavoitteita tukevia ratkaisumalleja. Haluamme tulevaisuudessa olla suomalaisille metsänomistajille entistäkin läheisempi kumppani ja sitä kautta yhä merkittävämpi osa suomalaista metsänhoidon ekosysteemiä.”

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!