Siltahanketta suunniteltaessa esimerkiksi hankkeen kustannukset, kesto ja hankkeelle saatavat tuet askarruttavat tiekuntaa usein. Tässä jutussa vastaamme viiteen useimmin kysyttyyn siltahankeaiheiseen kysymykseen.

Mitä siltahanke maksaa?

Siltahankkeen kokonaiskustannus määräytyy sen mukaan, onko kyseessä sillan uusiminen vai sillan peruskorjaus. Sillan rakentamisen kustannukset riippuvat rakennettavan sillan siltatyypistä, sillan koosta ja sen perustamistavasta. Myös mahdollisen uuden tielinjauksen rakentaminen hankkeen yhteydessä vaikuttaa sen kustannuksiin.

Esimerkiksi uuden betonisen elementtilaattasillan (vapaa aukko 8–10 metriä) arvonlisäveroton kokonaiskustannus on noin 100 000–150 000 euroa. Sillan (jännemitta 5–10 metriä) kunnostus vanhoille peruskorjatuille perustuksille maksaa arvonlisäverottomasti noin 60 000–100 000 euroa. Kokonaiskustannus koostuu hankkeen suunnittelusta, rakentamisen ja materiaalien kustannuksista sekä projektin valvonnasta.

Mitä valtion tukea siltahankkeelle saa?

Siltahankkeelle voi saada joko ELY-tukea tai Kemera-tukea. ELY-tukea voi parhaimmillaan saada 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista, minkä lisäksi kunnat ja kaupungit voivat tukea hanketta. Kemera-tuen määrä on alueesta riippuen 60–70 % kustannuksista, eikä sen kohdalla sallita hankkeelle muita rahoituksia. ELY-tuki sisältää arvonlisäveron, mutta Kemera-tuen kohdalla arvonlisävero on tiekunnan osakkaalle verotuksessa vähennyskelpoinen. Lisäksi osakkaalle verotuksessa vähennettävää on hänen oma maksuosuutensa hankkeesta.

Miten kauan sillan rakentaminen kestää?

Sillan rakentaminen kestää tyypillisesti 2–4 viikkoa. Siltapaikan viimeistely ja pengerkaiteiden asentaminen voidaan tehdä myöhemmin varsinaisen rakennusvaiheen jälkeen, esimerkiksi talvirakentamista seuraavana keväänä.

Miten kulkuyhteydet järjestetään sillan rakentamisen aikana?

Kulkuyhteydet voidaan järjestää rakentamalla siltapaikalle kiertotie töiden ajaksi. Mikäli siltapaikan molemmille puolille pääsee kulkemaan muita teitä pitkin, siltapaikka voidaan sulkea rakennustöiden ajaksi kokonaan. Sillan rakentamisen ajankohta sovitaan tiekunnan kanssa ja tavoitteena on, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja elinkeinotoiminnalle.

Mitä päätöksiä siltahanke tiekunnalta vaatii?

Tärkein tiekunnan päätöksistä on päätös siltahankkeen aloittamisesta sen jälkeen kun sillasta on tehty kuntokartoitus ja siltalausunto. Tämän jälkeen tiekunnan vastuulla on valita hankkeelle suunnittelija, rakennuttaja ja valvoja. Rahoituksen osalta tiekunnan tulee päättää hakeeko se hankkeelle ELY- vai Kemera-rahoitusta sekä ottaa rahoitus vastaan kun päätös on saatu. Tiekunnan on myös valtuutettava siltahankkeen hoitamiseen hoitokunta tai toimitsijamies sekä allekirjoitettava hankkeen asiakirjat ja vastaanotettava valmistunut silta. Vaivattomin tapa tiekunnalle siltahankkeen toteutukseen on tilata se OTSO:lta avaimet käteen -toimituksena.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!