Metsä merkitsee jokaiselle metsänomistajalle erilaisia asioita. OTSO tietää, miten metsäomaisuutta ja luontoa tulee hoitaa, jotta niille asetetut ainutlaatuiset arvo-odotukset täyttyvät. Tässä jutussa kerromme aiheesta tarkemmin.

OTSO:n Kuopion toimipisteellä työskentelevä metsäomaisuuden, puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija Asta Forsman pääsee näkemään työssään päivittäin, mitä metsä suomalaiselle metsänomistajalle merkitsee. Hän jos kuka onkin oikea henkilö kertomaan, mitä metsänomistajat erityisesti tänä päivänä metsiltään toivovat, ja miten OTSO näiden toiveiden toteutumista pyrkii edistämään.

”Metsä on usealle metsänomistajalle yllättävän intiimi asia. Se, mitä metsältä kulloinkin halutaan voi olla hyvinkin henkilökohtaista, sillä tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi omaan taloudelliseen tilanteeseen. Minulle on ensiarvoisen tärkeää rakentaa asiakkaaseeni syvään luottamukseen perustuva suhde ja tiedän, että olen metsänhoitosuosituksia antaessani paljon vartijana. Siksi teen kaikkeni, että asiakkaani voi olla tyytyväinen yhteistyöhömme niin hankkeen suunnitteluvaiheessa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin.”

Tuottoa, terveyttä ja liikettä

Asta Forsman kertoo, että metsänomistajien odotuksissa nousee kolme asiaa ylitse muiden. ”Yleisimmin metsältä toivotaan taloudellista tuottoa. Muina tärkeinä asioina esiin nousevat metsän terveys ja hyvinvointi sekä sen kulkuyhteydet.”

Odotukset myös vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä lähimetsänomistaja vai sellainen, jonka suhde omaan metsään on etäisempi.

”Lähimetsänomistajat pitävät yleensä hyvin tärkeänä sitä, että metsän kulkuyhteydet ja tuottavuus ovat kunnossa. Nämä metsänomistajat ovat usein oppineet metsänhoitotöitä omilta vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan, ja tekevät niitä itse. OTSO:lta he pyytävät apua järeämmän kokoluokan hankkeisiin, kuten hakkuisiin tai ojituksiin, joihin oma osaaminen tai kalusto eivät riitä. Usein lähimetsänomistajat toivovat OTSO:lta myös ammatillista näkemystä ja tukea omille mielipiteilleen. Yhteistyö on hedelmällisimmillään tiivistä vuorovaikutusta ja ajatusten vaihtoa.”

Etämetsänomistajan suhde metsään on usein hieman toisenlainen. ”Nämä metsänomistajat eivät välttämättä ole kovin kokeneita metsänhoidossa, ja haluavat siksi ulkoistaa siitä huolehtimisen asiantuntevalle kumppanille. He arvostavat avaimet käteen -palvelua ja hoitotoimien ammattitaitoista ja oikea-aikaista toteutusta. Metsä on heille usein sijoitus, jolta toivotaan taloudellista tuottoa. Lisäksi se voi olla myös esimerkiksi perintönä saatua omaisuutta, jonka hoitaminen on kunnia-asia. Kuvailen usein, että metsänhoitokumppani on tällaiselle metsänomistajalle kuin kiikarit metsään. Me kerromme metsänomistajalle, miten hänen metsällään kulloinkin menee ja tuomme sen omistajaansa lähemmäksi.”

Hoida aina kokonaisuutta

Olipa metsälle asetettu tavoite mikä tahansa, Asta Forsman neuvoo aina miettimään hoitotoimenpiteitä isompina kokonaisuuksina. ”Jos tavoitteena on vaikkapa metsän taloudellinen tuotto, korostuvat oikea-aikaiset harvennukset ja esimerkiksi turvemailla maaperän ojitus ja lannoitus. Myös kulkuyhteyksien kunnon varmistamisella on oleellinen vaikutus tuottavuuteen. Kun puukauppaa voi hyväkuntoisten teiden ansiosta tehdä ympäri vuoden, voi puustaan hyvän saavutettavuuden ansiosta saada parempaa hintaa. Hoitotoimenpiteiden merkitys korostuu silloinkin, jos oma metsätavoite on vaikkapa metsän harrastearvon lisääminen. Kun maaperää hoidetaan oikein, paranevat esimerkiksi marjojen ja sienten kasvuolosuhteet. OTSO:n ammattitaitoa on nähdä metsä kokonaisuutena ja rakentaa sen hoitosuunnitelmasta sellainen, että metsänomistajan yksilölliset tavoitteet pääsevät menestyksekkäästi toteutumaan.”

Vaikka metsänomistajien odotukset ja suhde metsäänsä vaihtelevat, Asta muistuttaa tärkeästä asiasta. ”Hoitotoimenpiteitä on tehtävä, olivatpa omat tavoitteet mitä tahansa. Se, että metsän jättää lepäämään laakereilleen ei koskaan ole hyvä asia – ei tuottavuuden sen enempää kuin ympäristönkään kannalta. Kun metsä kasvaa terveesti, se paitsi tuo taloudellista tuottoa, toimii myös ympäristön kannalta tärkeänä hiilensitojana.”

Entistä vihreämpiä toiveita

Astalle on muodostunut hyvä kokonaiskuva siitä, millaiset teemat metsänomistajille ovat tänä päivänä erityisen merkityksellisiä. ”Ympäristö ja ilmasto ovat jatkuvasti enemmän tapetilla ja etenkin kaupunkilaismetsänomistajille ne ovat tärkeitä asioita. Nämä myös huomioidaan tänä päivänä metsänhoitosuosituksissa aivan eri tavalla kuin aikaisemmin.”

Ympäristöasiat tulevat myös jatkossa säätelemään metsänhoitoa voimakkaasti. ”Vaikka metsät Suomessa ovat pääosin yksityisessä omistuksessa, on valtiolla silti niiden hoidossa vahvasti sananvaltaa. Ilmastopoliittiset päätökset ohjaavat tulevaisuudessa entistä enemmän sitä, millaisia metsänhoitotoimia kannattaa kulloinkin toteuttaa.”

Myös käytännön metsänhoitoon liittyvät arvostukset ovat muuttuneet. ”Yhä harvemmalla metsänomistajalla on tänä päivänä käytössään raskaisiin metsänhoitotöihin tarvittavaa kalustoa ja siksi nämä työt teetetään mielellään metsänhoitokumppanilla. Esimerkiksi raivaussahaa ei nykyään kovinkaan monelta metsäsijoittajalta löydy.”

Menestystarinan käsikirjoitus

Mikäli metsänomistaja haluaa rakentaa metsästään menestystarinan, on siihen Astan mukaan olemassa yksinkertainen resepti. ”Luota ammattilaiseen, joka näkee metsäsi kokonaisuutena ja haluaa varmistaa, että sinun henkilökohtaiset tavoitteesi pääsevät toteutumaan. OTSO ymmärtää metsänhoidon syy-seuraussuhteet ja tietää, missä järjestyksessä tarvittavat toimenpiteet kannattaa toteuttaa, jotta ne tukevat tavoitteidesi täyttymistä.”

Ammattilaiseen kannattaa luottaa myös silloin, kun omaakin osaamista olisi. ”Niille metsänomistajille, joilla hoitotoimien toteutus on hyvin omissa hyppysissä, OTSO voi toimia metsämentorina. Me annamme ulkopuolisen näkemyksen siitä, milloin ja miten metsää kannattaa hoitaa, jotta se kasvaisi kohti sille asetettuja tavoitteita. Metsänomistaja voi sitten päättää haluaako lähteä käytännön toimien toteutukseen itse vai valita helpomman vaihtoehdon ja antaa hoitotoimet OTSO:n hoidettaviksi.”

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!