Vuonna 2019 metsä puhuttaa monella tapaa. Keskusteluissa otsikoina nousevat esiin teollisuuden investoinnit, kuumana käyvä puukauppa sekä metsätalouden ympäristövaikutukset. OTSO osallistuu keskusteluun aktiivisesti ja mukauttaa toimintaansa vastaamaan pinnalla olevia teemoja.

Toimitusjohtaja Kari Lundell on tyytyväinen. OTSO:ssa on vuoden 2018 aikana saatu päätökseen mittava organisaatiouudistus ja toimintamallit on nyt hiottu vastaamaan kuumana käyvien markkinoiden tarpeita. ”Teimme viime vuonna lujasti töitä kun hioimme prosessiorganisaatiomalliamme, yrityksemme sisäisiä roolituksia sekä toimintojemme tehokkuutta uudelle tasolle. Nyt kaikki on valmista ja vaikuttaa siltä, että olemme onnistuneet työssämme.”

Organisaatiouudistuksen yhteydessä OTSO:lle määriteltiin myös uudet liiketoiminnan pääpainopistealueet. ”Tästä lähtien tulemme toiminnassamme keskittymään pääasiassa niihin osa-alueisiin, jotka ovat meillä erityisen vahvoja, ja joille asiakastarvetta tuntuu olevan tällä hetkellä kaikkein eniten. Näitä ovat teiden ja siltojen perusparannus ja rakennus, kunnostusojitus, puukauppa, metsäomaisuuspalvelut sekä yrityksille ja yhteishankkeille tarjottavat projektipalvelut.”

Kovaa osaamista tärkeimmillä osa-alueilla

Kari Lundell kertoo, että uutta liiketoimintamallia on rakennettu huolellisesti ja valittuja pääpainopistealueita on tarkasteltu niin oman osaamisen, asiakaskysynnän kuin koko Suomen metsätaloudenkin vaatimusten näkökulmasta.

”Ensimmäinen painopistealueemme ovat metsätiet ja sillat. Suomalaisten metsäteiden korjausvelka on kasvanut suureksi. OTSO:lla on markkinoiden pisin historia ja paras osaaminen metsäteiden ja siltojen rakennus- ja perusparannushankkeista. Tästä syystä meillä onkin paljon annettavaa suomalaisen metsäinfran kunnostamiseen.”

Toinen OTSO:n ydinosaamisalueista on suometsien hoito, eli kunnostusojitukset ja niihin liittyvät oheishoitotoimenpiteet, kuten harvennushakkuut ja puukauppa. ”Tämä on aihealueena äärimmäisen kiinnostava, sillä keskustelu ojitusten ympäristövaikutuksista käy tällä hetkellä kiivaana. Alan suurimpana toimijana me kannamme vastuun siitä, että toteutamme ojitushankkeet aina lakien ja asetusten mukaan, ympäristöä kunnioittaen. Tämä ei ole kaikkien toimijoiden kohdalla lainkaan itsestäänselvyys ja kehotankin jokaista metsänomistajaa miettimään tarkoin, kenelle ojitushankkeensa antaa hoidettavaksi. Meidän kaikkien, niin metsäpalveluyritysten kuin metsänomistajienkin vastuulla on yhteisesti huolehtia siitä, että kaikki metsänhoito tapahtuu ympäristön kannalta kestävästi.”

Kari Lundell kertoo, että projektipalvelut valikoituivat OTSO:n kolmanneksi pääpainopistealueeksi yrityksen suurten hankkeiden hallinnointiosaamisen sekä yhteishankeosaamisen vuoksi. ”Projektipalveluita voimme tarjota esimerkiksi yhteismetsille, puu- ja sahateollisuuden toimijoille, sähköverkkoyhtiöille tai vaikkapa ratahankkeiden toteuttajille. Käytännössä kaikille sellaisille tahoille, jotka tarvitsevat järeän kokoluokan osaamista, kokonaisvaltaista palvelua ja laajojen toimenpidekokonaisuuksien hallinnointia.”

Neljännelle OTSO:n pääpainopistealueista, metsäomaisuuspalveluille, on Kari Lundellin mukaan tilausta erityisesti Suomen muuttuvan väestörakenteen vuoksi. ”Suuret metsänomistajaikäluokat siirtävät pikku hiljaa metsäomaisuuttaan seuraavalle sukupolvelle ja tämän vuoksi metsäomaisuuspalveluillemme sekä esimerkiksi metsätila-arvioille on erityistä kysyntää.”

Ympäristön ehdoilla

Kari Lundell on seurannut metsätalouden ympäristövaikutuksiin liittyvää keskustelua kiinnostuneena. ”Otsikoissa ovat tällä hetkellä erityisesti hiilinielut ja kunnostusojituksen vaikutukset vesistöihin. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä se pakottaa jokaisen alan toimijan päivittämään käytäntönsä ajanmukaisiksi. Keskustelussa mietityttää ainoastaan se, että argumentointi on usein hyvin tunnepohjaista. Sen sijaan olisi suotavaa, että mielipiteet perustettaisiin vain tutkimustietoon ja faktoihin. Noin yleensä ottaen näen kuitenkin kiinnostuksen ympäristöasioihin ehdottomasti enemmän mahdollisuutena kuin uhkana metsätaloudelle.”

Meidän toimintamme lähtökohta ja edellytys on lisätä asiakkaamme metsäomistuksen arvoa, ja tehdä se aina sitoutumattomasti sekä asiakkaan omien henkilökohtaisten arvotavoitteiden mukaan. Uusi brändilupauksemme kuuluukin: Teemme metsistä menestystarinoita.

Suurin haaste ympäristökeskustelussa Kari Lundellin mielestä on, että luonnonsuojelu ja metsätalouden harjoittaminen erotetaan siinä usein kahteen eri leiriin. ”Asian ei pitäisi olla näin. Metsänhoito tulee toteuttaa aina ympäristön kanssa harmoniassa ja toteutettavilla toimenpiteillä on aina haettava tasapainoista suhdetta talous- ja ympäristöarvojen välille.”

Mitä sinä metsältäsi haluat?

Kari Lundell kertoo, että OTSO:n tärkein tehtävä on kasvattaa suomalaisten metsänomistajien metsäomistusten arvoa. Arvo voi tarkoittaa metsänomistajasta riippuen hyvinkin erilaisia asioita ja siksi on tärkeää, että keskustelua asiakkaan kanssa käydään avoimesti. ”Me kuuntelemme asiakkaamme toiveita ja hiljaisia signaaleja herkällä korvalla. Olemme riippumaton toimija, eivätkä esimerkiksi pelkät puunhankintaintressit ohjaa toimintaamme. Siksi tarjoamme asiakkaillemme aina vain sellaisia ratkaisumalleja, jotka palvelevat heidän arvokasvutavoitteitaan parhaiten.”

Metsäomaisuuden arvonkasvatuksessa on Kari Lundellin mukaan tärkeää katsoa isoa kuvaa. ”Merkityksellisintä metsänhoidossa on, että metsää hoidetaan oikein ja juuri silloin kun se hoitoa tarvitsee. Me suunnittelemme asiakkaillemme sellaisia metsänhoitokokonaisuuksia, jotka ovat heille kokonaistaloudellisesti kannattavimpia vaihtoehtoja. Perusperiaate on, että metsän tulee maksaa itse omat hoitotoimenpiteensä ja tuoda omistajalle mukavasti tuottoa vielä niiden jälkeenkin.”

Metsäomaisuuden arvonkasvatus sekä asiakkaiden erilaisten arvo-odotusten aito ymmärtäminen on ollut ohjenuorana myös OTSO:n uuden brändilupauksen suunnittelussa. ”Meidän toimintamme lähtökohta ja edellytys on lisätä asiakkaamme metsäomistuksen arvoa, ja tehdä se aina sitoutumattomasti sekä asiakkaan omien henkilökohtaisten arvotavoitteiden mukaan. Uusi brändilupauksemme kuuluukin: Teemme metsistä menestystarinoita.”

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!