Metsänomistaja Ville Virrankoski on tyytyväinen. Hänen tiekuntansa tiehanke on viimeistä lanausta vaille valmis ja kaikki on sujunut kuten suunniteltiinkin. Erityisesti Villeä ilahduttaa, että vaikka tie on vasta asemoitumassa uomiinsa, ovat sen perusparannuksen ensimmäiset positiiviset vaikutukset jo selvästi havaittavissa.

Kauhavalla, Kleemolan kylässä asuvalle Ville Virrankoskelle metsä edustaa monia eri asioita. Kolmelta, yhteensä 80 hehtaarin laajuiselta tilaltaan Ville saa talonsa hakelämmitykseen tarvittavat puut sekä hyvää hyötyliikuntaa metsänhoitotöiden muodossa. Lisäksi metsä tuo hänelle myös taloudellista turvaa.

Kun Villelle avautui 2000-luvun alussa mahdollisuus palata pääkaupunkiseudulta kotiseuduilleen Kauhavalle ja ryhtyä sukupolvenvaihdoksen myötä metsänomistajaksi, hän ei epäröinyt. Perhe palasi juurilleen ja tänä päivänä Villen päivät täyttyvät opettajan työn, vanhan kotitilan kunnostuksen sekä viljelyn lisäksi myös oman metsäomaisuuden hoidosta. ”Minulle on tärkeää, että metsäni voivat ja tuottavat hyvin. Siksi olin erityisen iloinen, kun päätimme tiekuntamme kokouksessa pari vuotta sitten käynnistää huonokuntoisen metsätieverkostomme kunnostushankkeen.”

Kivenmurikoita, kuoppia ja lammikoita

Ville Virrankosken tiekunnan alueella metsätietä kiemurtelee yhteensä vajaan 16 kilometrin verran. Alunperin tienrakennus oli aloitettu 70-luvulla ja nykyiseen laajuuteensa tiestö oli kasvatettu vuosien varrella kolmessa vaiheessa. Vuonna 2016 useamman vuosikymmenen ikäinen tie oli nähnyt parhaat päivänsä jo aikaa sitten. ”Siellä oli roudan pintaan nostamia kivenmurikoita ja muutama iso lammikko, jotka jatkuvasti tuppasivat sateella täyttymään. Tietä oli myös jo aikaisemmin vahvistettu yhdestä kohtaa sen painumien takia. Tiekuntamme olikin helppo päästä yksimielisyyteen siitä, että perusparannushanke oli toteutettava”.

Tiehanke nytkähti liikkeelle nopeasti kun kävi ilmi, että valtion avustusehdot tiehankkeisiin tulisivat pian muuttumaan. ”Tiekuntamme jäsenillä oli positiivisia kokemuksia OTSO:sta ennestään erilaisten metsänhoitotoimien toteuttamisessa. Kun tähän lisättiin vielä se, että OTSO:lla on vuosikymmenien tiehankeosaaminen, oli valintamme selvä. Päätimme käynnistää hankkeen heidän kanssaan.”

Ville Virrankosken tiekuntaan kuuluu 75 osakasta, joten hankkeeseen liittyi myös paljon hallinnollisia tehtäviä. ”OTSO otti hankkeen kokonaisuutena hoitaakseen, ja vastasi sen jokaisesta yksityiskohdasta. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi kokousten koolle kutsumista, tukien hakemista, töiden suunnittelua ja tietenkin myös niiden käytännön toteutusta.”

Hyviä vaikutuksia jo hankkeen loppusuoralla

OTSO on ahkeroinut teitä kuntoon Ville Virrankosken tiekunnan alueella parin vuoden ajan ja nyt hanke alkaa olla viimeistä silausta vaille valmis. ”Vielä ensi kesänä tehdään yksi lanaus ja sen jälkeen homma on paketissa!”

Tien perusparannuksessa on tyypillistä, että tie hakee hetken ajan lopullista muotoaan korjaustöiden valmistuttua. ”Meidän tiestömme on tällä hetkellä painumisvaiheessa. Se on lopulliseen leveyteensä nähden vielä hieman kapea ja sepeli on vasta asettumassa paikoilleen. Silti olemme jo tässä vaiheessa päässeet hyötymään uudesta, hyväkuntoisesta tiestämme.”

Käytännössä hyödyt ovat Ville Virrankosken mukaan näkyneet kahdella tapaa. ”Tiloillamme tehtiin viime talvena hakkuita ja ne sujuivat ongelmitta kun pääsy hakkuukohteille vastasi nykypäivän vaatimuksia. Toinen selkeästi havaittava parannus on ollut tienpohjan kuivuminen. Uuden tiemme alku- ja loppupäät olivat viime keväänä paljon paremmassa kunnossa, kuin ne ovat koskaan aikaisemmin olleet. Kun vesi ei enää makaa ojissa, se lisää tien kantavuutta.”

Kun tiekunnassa on paljon osakkaita ja suuri osa heistä sellaisia, jotka eivät itse aktiivisesti tee metsänhoitoa, on tällainen OTSO:n tarjoama avaimet käteen -kokonaisuus kätevin ja vaivattomin vaihtoehto.

Tulevaisuudessa Ville Virrankosken tiekunta odottaa hyötyvänsä uudesta tiestään ainakin parantuneina puukaupan mahdollisuuksina sekä alhaisempina ylläpitokustannuksina. ”Puun kysyntä on tällä hetkellä kovaa ympäri vuoden ja jatkossa pääsemmekin vastaamaan tähän hyväkuntoisen tiemme ansiosta paremmin myös kesäaikoina. Myös tien ylläpitokustannuksissa odotamme saavamme säästöjä, kun ojien ja siltarumpujen avauksen ansiosta tienpohja pysyy kuivempana ja tie sitä myöden kantavana.”

Maailma muuttuu, muutu mukana

Ville Virrankosken tiekunta oli ennen perusparannushanketta saanut käytännössä havaita sen, ettei vuosikymmeniä vanha tie enää mitenkään vastannut nykypäivän vaatimuksia. ”Tukkirekkojen painot ovat 45 vuodessa kasvaneet eikä 70-luvulla rakennettu tie ole enää kantava alusta nykyiselle kalustolle. Meidänkin tiemme painumia oli jouduttu paikkailemaan jo ennen isompaa korjaushanketta, kun metsässä kulkeminen oli käynyt ammattikalustolle hankalaksi. Tilanteessa, jossa teollisuus tarvitsee kipeästi puuta ympäri vuoden ja kesähakkuiden määrä sitä myöden lisääntyy, onkin tiestön kantavuuden varmistaminen yksi tuottavan metsänomistamisen peruspilaritoimenpiteistä.”

Tien perusparannus on hanke, joka Ville Virrankosken mukaan kannattaa ehdottomasti hankkia ammattilaiselta. ”Ensinnäkin hankkeessa tarvittava välineistö on kallista, eikä sellaisia minkään tiekunnan kannata hankkia itselleen. Toisekseen hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen liittyy niin paljon erilaisia asioita ja vastuita, että aika mahdottomaksi menee, jos kaikesta yrittää pysyä kärryillä ja selvitä itse.”

OTSO:n tarjoama kokonaispalvelupaketti kattaa kaiken tiehankkeen suunnittelusta ja tukien hakemisesta hankkeen käytännöntöiden toteutukseen. Ville Virrankoski on omaan hankkeeseensa tyytyväinen ja uumoilee, että moni muukin tiekunta voisi saada hanketoteutuksessa hyötyjä oikeilla valinnoilla. ”Kun tiekunnassa on paljon osakkaita ja suuri osa heistä sellaisia, jotka eivät itse aktiivisesti tee metsänhoitoa, on tällainen OTSO:n tarjoama avaimet käteen -kokonaisuus kätevin ja vaivattomin vaihtoehto.”

Suunnitteletko tiehanketta? Kutsu OTSO apuun!

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!