Tiekuntien toimintaa ja tiehankkeiden rahoituskelpoisuutta sääteleviin lakeihin ja säädöksiin on tulossa ensi vuoden alusta muutoksia. Muutokset saattavat aiheuttaa tiekunnille päänvaivaa – ellei avukseen pyydä ajan tasalla olevaa ammattilaista.

Yksityisteiden perusparannus- ja rakennushankkeita tuetaan valtion taholta tällä hetkellä kasvavassa määrin. Hankkeisiin voi saada rahoitusta joko Kemera-tukena tai paikallisten ELY-keskusten kautta. Tänä vuonna metsäteihin on tarjolla Kemera-tukia noin 11 miljoonaa euroa ja ELY-tukia 13 miljoonaa euroa. Vuodelle 2019 Kemera-tukia on budjetoitu tämän vuotisen verran, ELY-tukien määrä tulee kasvamaan 17 miljoonaan euroon.

Nyt jos koskaan onkin erittäin hyvä aika käynnistää tie- tai siltahanke oman tiekunnan alueella. Ollakseen rahoituskelpoinen hankkeen ja tiekunnan on kuitenkin täytettävä voimassa olevien Kemera-määräysten sekä yksityistielain asettamat ehdot. Jatkuvasti muuttuvasta lainsäädännöstä ajan tasalla pysyminen voi aiheuttaa tiekunnalle haasteita, siksi rahoituskelpoisuudesta huolehtiminen kannattaakin antaa ammattilaisen hoidettavaksi. OTSO tuntee tiehankelainsäädännön ja on valmis antamaan osaamisensa tiekuntien käyttöön.

Kemera tukee entistä enemmän

Kemera on valtion kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuva tukimuoto, joka on säädetty alunperin vuonna 2015. Kemeran tarkoitus on tukea yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne yksityistaloudellisesti ovat huonosti kannattavia. Vuoden 2015 jälkeen Kemera-tukikelpoisuuden kriteereitä on päivitetty muutamaan otteeseen. Tuoreimmat muutokset astuvat voimaan 1.1.2019 ja vaikuttavat tämän jälkeen käynnistettäviin tie- ja muihin metsänparannushankkeisiin.

Keskeisimmät muutokset uudistuvassa Kemerassa liittyvät tien teknisiin ominaisuuksiin sekä saatavilla olevan rahoituksen määrään. Ollakseen rahoituskelpoinen, kunnostettavan tien on jatkossa oltava leveydeltään vähintään 3,6 metriä ja uuden tien 4 metriä. Hankkeen kohteena olevan tien vähimmäispituuden on oltava 500 metriä. 

Jatkuvasti muuttuvasta lainsäädännöstä ajan tasalla pysyminen voi aiheuttaa tiekunnalle haasteita, siksi rahoituskelpoisuudesta huolehtiminen kannattaakin antaa ammattilaisen hoidettavaksi.

Saatavilla olevan tukirahoituksen määrä nousi tänä vuonna aikaisempaa korkeammaksi. Tällä hetkellä perusparannukseen on eteläisessä ja keskisessä Suomessa mahdollisuus saada tukea 50 % ja pohjoisessa Suomessa 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Uuden tien rakentamiseen tukea on saatavilla eteläisessä Suomessa 30 %, keskisessä Suomessa 40 % ja pohjoisessa Suomessa 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Jotta hankkeelle voitaisiin myöntää Kemera-tukea, sen kohteena olevan tiestön on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön kelirikkoajan käyttörajoituksia lukuun ottamatta. Hanke on toteutettava usean tilanomistajan yhteishankkeena. Lisäksi metsätalouden kuljetusten osuuden on oltava vähintään 50 % uusilla teillä ja 30 % perusparannettavilla kohteilla.

Yksityistielaki tuo lisää oikeuksia ja velvollisuuksia

Yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa säätelevä uudistettu yksityistielaki astuu voimaan 1.1.2019. Laki tuo tiekunnille paljon uusia valtuuksia, mutta lisää samalla myös niiden velvollisuuksia. Uusi laki sisältää 97 pykälää ja muutoksia vanhaan tehtiin yhteensä 30 kappaletta.

Uuden lain oleellisimmat tiekuntia koskevat muutokset liittyvät tiekuntien järjestäytymisoikeuksiin sekä rekisteröitymisvelvollisuuksiin. Ensi vuoden alusta alkaen tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta tai lakkauttamisesta voidaan päättää yksityistietoimituksessa, kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä tai tiekuntien omalla päätöksellä. Tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on tehty ilmoitus Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.

Rekisteröintivelvollisuus koskee jatkossa myös järjestäytymättömiä tiekuntia. Tien osakkaiden on lain mukaan ilmoitettava tiestönsä painorajoitukset sekä tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset kansalliseen tietojärjestelmään, Digiroadiin.

Tiekunnan järjestäytyminen sekä tiekunnan tietojen ajantasaisuus yksityistierekisterissä ja Digiroadissa ovat jatkossa edellytyksenä Kemera-rahoitukselle sekä ELY-keskusten myöntämälle tiehanketuelle.

OTSO osaa lait ja asetukset

Myönteisen rahoituspäätöksen saaminen hankkeelle nopeutuu, kun kulloinkin voimassa olevat lait ja asetukset ovat tiedossa, ja rahoitushakemus täytetty oikein. OTSO on jatkuvassa yhteydessä lainsäätäjiin, metsäkeskuksiin sekä liikenne- ja viestintäministeriöön, ja osallistuu aktiivisesti tukilainsäädännön kehittämiseen. Ymmärrys toimintaympäristön edellytyksistä on OTSO:lla huipputasolla ja tämän tietämyksensä OTSO haluaa antaa myös tiehankkeissa tiekuntien käyttöön.

Lakien ja säädösten umpimetsässä ei siis kannata jäädä suunnistamaan yksin, vaan turvautua suunnannäyttäjänä asian osaavaan ammattilaiseen. OTSO tietää, millaista polkua on lain kirjaimen mukaan kuljettava, jotta pääset tiehankkeessasi maaliin ilman turhia mutkia.

Suunnitteletko tiehanketta? Kutsu OTSO apuun!

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!