Tiehankkeen toteutukselle on helppo löytää monia puoltavia syitä. Puukaupassa onnistumisen lisäksi hyväkuntoinen tieverkosto nostaa metsäomistuksen kokonaisarvoa myös monella muulla tapaa.

Puun kysyntä oli vuonna 2017 korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Lokakuuhun 2018 mennessä kysynnän raportoitiin olevan vielä 17 % edellisvuotistakin korkeammalla. Puun hankinta käy siis tällä hetkellä kuumana ja se on metsästään tuottoja havittelevalle metsänomistajalle hyvä uutinen. Jotta puuta voisi myydä onnistuneesti ympäri vuoden, on varmistettava, että kulkuyhteydet omalle palstalle ovat asianmukaisessa kunnossa. Monesti juuri puukauppa onkin metsätiestön kunnostusprojektiin ilmeisin syy, mutta kunnostusta puoltaa tämän lisäksi moni muukin asia. Siksi oman tiekunnan tieverkoston kunto kannattaakin nyt ottaa erityisen tarkasti suurennuslasin alle.

Kaiken metsätalouden perusedellytys

Puukaupassa onnistumiseen tien kunto vaikuttaa monella tapaa. Nykyinen korjuukalusto on huomattavasti raskaampaa kuin aikaan, jolloin suurin osa suomalaisissa metsissä risteilevistä yksityisteistä on rakennettu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuosikymmeniä vanha tie ei välttämättä ole riittävän kantava nykyisen kaluston tarpeisiin. Vanhassa tiessä ei monesti myöskään ole tarvittavasti leveyttä tai kääntö- ja ohituspaikkoja. Leimikon saavutettavuudella on puukaupan hinnanmuodostuksessa merkittävä rooli, ja toisinaan se voi olla myös ratkaiseva tekijä koko puukaupan toteutumisessa.

Puukauppaa tehdään eniten maan ollessa roudassa, talviaikaan. Teollisuuden puuntarve on kuitenkin ympärivuotinen ja varsinkin tällä hetkellä puun kysyntä on ollut kovaa myös kesäkuukausina. Koska tarjonta kesän, ja myös kelirikon aikana on vähäisempää, on puusta mahdollisuus saada silloin parempi hinta. Hyväkuntoinen tie voi siis vaikuttaa suoraan myös puukaupan tuottotasoon.

Kun metsätie on kunnossa, sillä on positiivinen kustannusvaikutus myös metsänhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen. Kun hoidettavalle kohteelle päästään tietä pitkin perille, säästetään hoitotoimien toteutuksessa paljon aikaa. Tämä näkyy metsänomistajan suuntaan suorina kustannussäästöinä ja vaikuttaa siten plusmerkkisesti metsän kokonaistuottoon.

Puukauppaa tehdään eniten maan ollessa roudassa, talviaikaan. Teollisuuden puuntarve on kuitenkin ympärivuotinen ja varsinkin tällä hetkellä puun kysyntä on ollut kovaa myös kesäkuukausina.

Kohteeseen perille asti vievä tie helpottaa myös metsätilan ympärivuotista virkistyskäyttöä. Vaikka itse ei omalla vapaa-ajan kiinteistöllään ympäri vuoden vierailisikaan, kannattaa miettiä myös tulevaisuutta. Kohde on tarvittaessa helpompi myydä eteenpäin kun kulkuyhteydet sinne ovat kunnossa. Hyväkuntoinen tie kun vaikuttaa suoraan kohteen arvoon.

Tien kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota myös siksi, että tiekunta on velvollinen huolehtimaan tiestään myös lain näkökulmasta. Jos tiellä tapahtuu sen huonokuntoisuuden takia onnettomuus, voi tiekunta joutua korvausvastuuseen. Lisäksi tien kunto on merkittävässä roolissa silloin, kun esimerkiksi metsäpalon sattuessa pelastuslaitoksen on päästävä palopaikalle sammutustöihin.

On hyvä myös muistaa, että huonokuntoista tietä on huollettava hyväkuntoista useammin. Vuosittaiset soranajot, lanaukset ja esimerkiksi siltarumpujen uusimiset verottavat pitkässä juoksussa tiekunnan kassaa huomattavasti enemmän, kuin hyväkuntoisen tien vaatima kevyempi vuosittainen huolto.

Jokainen yksityiskohta avaimet käteen

Tiehanke kestää yleensä keskimäärin kaksi vuotta. Hankkeen alusta sen luovutusvaiheeseen tapahtuu paljon asioita, ja aiheeseen vihkiytymättömälle hanke voi tuntua mahdottomalta kokonaisuudelta hallita. OTSO:lla on markkinoiden paras yksityistiehankeosaaminen ja siltä tiekunta saa koko tiehankkeensa toimituksen avaimet käteen, aina suunnittelusta toteutukseen.

Hanke alkaa tiekunnan järjestäytymiskokouksella, jossa päätetään tiehankkeen toteuttamisesta. OTSO hoitaa tiekunnan niin halutessa hankkeessa myös kaikki hallinnolliset tehtävät, eli esimerkiksi osakasrekisterien päivitykset, kokousten koolle kutsumiset ja läpiviennit sekä tarvittavat asiakirjat ja kokousmuistiot.

Järjestäytymiskokouksen jälkeen alkaa hankkeen suunnittelu. Tässä vaiheessa kohteella tehdään maastokäynti ja selvitetään lisäksi, onko hankealueella esimerkiksi pohjavesialueita tai tärkeitä metsäluontokohteita, joilla voisi olla vaikutusta hankkeen toteutukseen. Tarvittaessa suunnitteluvaiheessa suoritetaan myös tien kantavuusmittaus. Mittaus antaa tarkan näkemyksen siitä, millainen tiestön kantavuus missäkin sen kohdassa on.

Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyy käsitys siitä, miten paljon tiehankkeelle tarvitaan rahoitusta. Rahoituksen tarve todetaan virallisesti tiekunnan rahoituskokouksessa, jonka jälkeen OTSO laatii tarvittavat rahoitushakuasiakirjat. Rahoituslait ja -säädökset muuttuvat jatkuvasti, joten tässä hankkeen vaiheessa tiekunta voi säästää huomattavasti aikaa antamalla sen toteutuksen OTSO:n hoidettavaksi. Mitä oikeellisempana rahoitushakemus lähtee heti alunperinkin matkaan, sitä pikemmin myönteinen rahoituspäätös on mahdollista saada.

Kun rahoitukselle on saatu vihreää valoa, käynnistetään kohteen vaatimat työt. OTSO käyttää töiden toteutukseen vain alan parhaita urakoitsijoita, joiden osaaminen takaa työlle laadukkaan lopputuloksen. Töiden toteutusvaiheessa OTSO valvoo työn etenemistä ja sen jälkeä operaattorin roolissa ja varmistaa, että hanke etenee suunnitelmien mukaan.

Kun työt saadaan valmiiksi, OTSO tekee tiekunnan tiehankeasiamiehen kanssa vielä hankkeen lopputarkastuksen. Tarvittaessa tässä kohtaa pidetään vielä tiekunnan kokous, jossa todetaan että hanke on toteutettu suunnitelman ja palvelukuvauksen mukaisesti, ja se luovutetaan valmiina.

Hankkeen valmistuttua tiekunta voi halutessaan solmia OTSO:n kanssa tiekunnan hallintosopimuksen. Sopimuksen puitteissa OTSO huolehtii, että tulevat tiekunnan kokoukset kutsutaan koolle lain määräämällä tavalla sekä tietä huolletaan tulevaisuudessa sen vaatimusten mukaan. Tiekunta voi itse määritellä, haluaako se huolehtia OTSO:n ohjeistamista huoltotoimenpiteistä itse vai antaa myös niiden käytännön toteutuksen OTSO:n vastuulle.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!