Kun tulee aika luopua metsäomaisuudesta, ei ole yhdentekevää, miten se siirretään seuraavalle omistajalle. Erilaisten luovutusmuotojen ja verolainsäädännön viidakkoon voi olla helppo eksyä, ja siksi metsätilan sukupolvenvaihdokseen onkin hyvä pyytää asioista ajan tasalla oleva ammattilainen oppaaksi.

Suomessa on noin 300 000 yli neljän hehtaarin suuruista metsätilaa, joista noin 15 000 tilaa vaihtaa omistajaa vuosittain. Keskimäärin tila on saman omistajan hallussa noin kaksikymmentä vuotta ja usein metsän omistajanvaihdos tapahtuu perintönä suunnittelematta, metsänomistajan kuoleman jälkeen.

Metsän siirtyminen uudelle omistajalle perintönä ei suinkaan aina ole paras vaihtoehto. Esimerkiksi metsän tulevaisuuden tuotto-odotuksilla on vaikutusta siihen, miten omistajanvaihdos olisi hyvä kokonaistaloudellisesti kannattavimmin tehdä. Metsäomaisuuden voi siirtää uudelle omistajalle perinnön lisäksi myös kaupalla, lahjaluonteisella kaupalla tai lahjana. Näitä vaihtoehtoja olisikin suositeltavaa ryhtyä puntaroimaan jo hyvissä ajoin ja keskustella siitä, mikä lopulta juuri omassa tapauksessa olisi paras luovutustapa.

Vaihtoehtojen selvittely voi tuntua työläältä ja kokonaisuuden hahmottaminen olla haastavaa. Siksi metsätilan sukupolvenvaihdokseen avuksi kannattaakin ottaa asian osaava ammattilainen, joka tuntee niin erilaiset luovutustavat kuin niihin liittyvän verotuksenkin perinpohjaisesti.

Avointa keskustelua heti alusta alkaen

OTSO:n luotsaamana sukupolvenvaihdosprosessi aloitetaan alkukartoituksella. Tässä keskustelussa selvitetään kaikkien prosessin osapuolten tahtotila ja toiveet vaihdokseen liittyen. Lisäksi keskustellaan siitä, millaiset valmiudet metsän uudella omistajalla on metsäomaisuuden hoitamiseen tulevaisuudessa. Samalla käydään läpi olemassa olevia luovutusvaihtoehtoja ja mietitään, mikä niistä alustavasti tuntuisi osapuolista kiinnostavimmalta.  

Avoin keskustelu kannattaa, sillä sen jälkeen omistajanvaihdosprosessia voidaan lähteä viemään suunnitelmallisesti suuntaan, joka johtaa sekä metsän, että luovutuksen osapuolten kannalta mieluisimpaan lopputulokseen.

Metsätila-arvio antaa luotettavan kuvan metsäomaisuuden arvosta

Alkukartoituskeskustelun jälkeen luovutuksen kohteena olevasta tilasta tehdään metsätila-arvio, joka antaa ajantasaisen, luotettavan ja puolueettoman näkemyksen metsäomaisuuden mittasuhteista. Yleisimmin metsätilan analysointiin käytetään summa-arvomenetelmää, jossa tilan arvo määritellään metsikkökuvioittain maapohjan arvon, taimikoiden arvon, puuston nykyisen hakkuuarvon ja mahdollisen odotusarvon summana.

Suomessa on noin 300 000 yli neljän hehtaarin suuruista metsätilaa, joista noin 15 000 tilaa vaihtaa omistajaa vuosittain. Keskimäärin tila on saman omistajan hallussa noin kaksikymmentä vuotta ja usein metsän omistajanvaihdos tapahtuu perintönä suunnittelematta, metsänomistajan kuoleman jälkeen.

Metsätila-arvio voidaan toteuttaa kolmella tavalla riippuen siitä, mihin arviota tullaan tarvitsemaan. Perintö- ja lahjaveron määrittämistä varten OTSO laatii ajantasaistetusta metsävaratiedosta Metsäotteen, jota metsänomistaja voi halutessaan tarkentaa. Metsätilan myyntiä varten laaditaan Metsäkatsaus, jonka pohjana on myytävän metsätilan päivitetty metsikkötieto ja tarvittaessa myös maastokatselmus. Tilaa jaettaessa, myytäessä tai lunastustoimituksissa metsätilasta tarvitaan tarkkaa ja tuoretta metsikkötason tietoa. Tällöin OTSO tekee Metsäselvityksen, joka perustuu tilasta maastossa tehtyyn kartoitukseen.

Vaihtoehtojen puntarointia

Kun metsän nykytilanteesta ja sen tulevaisuuden tuotto-odotuksista ollaan päästy selvyyteen, voidaan ryhtyä vertailemaan tarjolla olevia luovutusvaihtoehtoja. Jos metsätila-arviosta on esimerkiksi selvinnyt, että tilalla on paljon hakattavaa ja myytävää puuta, voi paras luovutusvaihtoehto olla metsätilan myynti. Kun metsä myydään rahalla, syntyy metsävähennyspohja, joka on 60 % kauppahinnan arvosta. Tämä voidaan vähentää tulevaisuudessa puukauppatulojen verotuksessa.

Jos luovutettava metsä puolestaan on vasta kasvukaarensa alkupäässä, eikä puukauppatuloja ole lähitulevaisuudessa odotettavissa, on metsätilan siirtäminen lahjana eteenpäin verotukselllisesti kannattavampi vaihtoehto.

Toisinaan voi käydä niinkin, että vastaanottavalla taholla ei ole riittävän vahvaa tunnesidettä metsään eikä siten kiinnostusta sen hoitamiseen tai siihen sijoittamiseen. Silloin paras vaihtoehto voikin olla myydä metsä ulkopuoliselle taholle ja siirtää omaisuus rahana eteenpäin perinnönsaajalle perintöverotuksen alaisena. Tällä hetkellä kilpailluilla, vapailla markkinoilla myydään Suomessa vuoden aikana noin 3000 metsätilaa, mikä on noin viidennes kaikista omistajaa vuosittain vaihtavista tiloista.

Tuumasta toimeen

Kun metsäomaisuuden luovutustavasta on päästy yhteisymmärrykseen sekä luovuttavien että vastaanottavien osapuolten välillä, käynnistetään varsinainen luovutusprosessi. Prosessi kestää yleensä noin muutaman kuukauden riippuen siitä, miten paljon osapuolia siihen liittyy ja tarvitseeko esimerkiksi puutteellisia asiakirjoja täydentää. Jos kaikki tarvittavat asiakirjat päästään laatimaan itse, eikä niihin tarvita viranomaisilta lisätietoja, saadaan prosessi nopealla tahdilla maaliin. Prosessin päätteeksi tilan luovutukselle haetaan vielä lainhuuto.

OTSO hoitaa metsätilan omistajanvaihdoksen vastuullisesti ja ammattitaidolla alusta loppuun. Yksityiskohtien kanssa ei siis kannata jäädä tuskailemaan yksin, vaan antaa kokonaisuus asiantuntijan hoidettavaksi. Näin varmistetaan, että jokainen omistajanvaihdoksen vaihe tulee hoidettua lain kirjaimen mukaan ja ammattitaidolla.

Metsätilan uusi aika alkaa

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen metsätilan historiassa alkaa uusi ajanjakso. Tuoreen metsänomistajan on hyvä muistaa, että metsä on sijoitus siinä kuin osakesalkkukin. Metsää pitää hoitaa sen erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti, jotta sille asetetut tuotto-odotukset toteutuvat. Keskimääräinen hoidetun metsän vuosituotto on noin 4 % kun hoitamattomana metsän tuotto puolestaan voi jäädä vuositasolla 2 %:iin.

OTSO kulkee metsäsi tarinassa mukana myös kun sen uusi luku alkaa. Autamme mielellämme kaikissa metsäsi tarvitsemissa hoitotoimenpiteissä ja huolehdimme, että metsäsi tuottaa iloa ja tuloa sinulle – aivan kuten se tuotti edelliselle omistajasukupolvelleenkin.

Ota yhteyttä!

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!