Metsään sijoituskohteena pätevät samat peruslainalaisuudet kuin muihinkin sijoittamisen muotoihin. Sijoituksen tuottavuus määräytyy sen mukaan, miten hyvin salkkua hoitaa ja miten oikea-aikaisesti tekee sen tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Lue seuraavasta, miten saat metsäsijoituksesi kokonaistuottavuuden optimoitua.

Metsätalouden harjoittaminen on pitkäjänteistä sijoittamista. Keskimäärin metsän sijoitustuotto vaihtelee Pohjois-Suomen 2,5 %:sta Etelä-Suomen 4,5 %:n. Metsän suunnitelmallisella ja oikea-aikaisella hoidolla tuottavuus voi vuositasolla nousta jopa 6–7 %:n. Vastaavasti, mikäli metsä ei saa tarvitsemaansa hoitoa, lähtee sen tuottavuus laskuun. Hoitamattomana metsän tuotto voikin vuositasolla jäädä 2 %:n. Anna siis metsällesi kaikki sen tarvitsema hoito ja varmistat, että saat metsäsijoituksestasi pitkällä aikavälillä parhaan mahdollisen tuoton.

Suunnittele ennen kuin toteutat

Metsäsuunnitelma on metsäomaisuuden hoidon kulmakivi ja tiekartta sen tuottavuuden varmistamiseen. Se on myös katsaus metsän tulevaisuuden tuotto-odotuksiin sekä siihen, millaisia kuluja metsän hoitotoimenpiteiden suorittamisesta on tulevaisuudessa odotettavissa.

Metsäsuunnitelman rakentaminen alkaa metsänomistajan tarpeiden ja metsänhoidollisten tavoitteiden kartoituksesta. Suunnitelmaan kirjataan metsätilan perustiedot, kuten esimerkiksi metsämaan kehitysluokat, kasvupaikkatyypit, puustotiedot sekä aiemmin metsässä suoritetut hoitotoimenpiteet. Näiden tietojen pohjalta rakennetaan varsinainen metsän hoitosuunnitelma, joka sisältää hakkuu- ja hoitotoimenpidesuositukset sekä metsän tulo- ja menoarviot. Yleensä suunnitelma tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

Metsänhoidon suunnittelussa punaisena lankana on aina metsän omistamisen kannattavuuden maksimoiminen. Hyvä perussääntö on, että metsän tulee aina maksaa itse omat hoitotoimenpiteensä ja tuottaa omistajalleen mukavasti vielä niiden jälkeenkin.

Hoida hyvin ja oikea-aikaisesti

Metsä vaatii elinkaarensa aikana erilaisia hoitotoimenpiteitä sen erityispiirteistä ja omistajan tavoitteista riippuen. Toimenpiteiden määrä vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta keskimäärin aktiivisesti hoidetussa metsässä tehdään päätehakkuuvaiheeseen mennessä vähintään neljä hoitotoimenpidettä.

Metsänomistajia on yhtä erilaisia kuin on metsiäkin. Sinä itse päätät, miten aktiivisesti haluat osallistua vihreän sijoitussalkkusi hoitoon. Mikäli haluat tehdä sijoittamisesta itsellesi mahdollisimman vaivatonta ja tuottavaa, anna metsäomaisuudestasi huolehtiminen OTSO:n vastuulle.

Metsän tuottava kasvustrategia rakennetaan heti metsän elinkaaren alkupäässä. Siksi metsän uudistustavan huolelliseen suunnitteluun kannattaa panostaa ja miettiä, mikä omassa metsässä olisi toimivin ratkaisu. Käytännössä uusi metsä voidaan perustaa kylvämällä, istuttamalla tai luontaisia menetelmiä käyttäen. Metsän perustamisen jälkeen tulee taimikonhoito ja perkaus hoitaa ajallaan. Usein alkuvaiheen hoitotoimenpiteet saatetaan nähdä pelkkänä kuluna ja siksi laiminlyödä. Tämä on kuitenkin virhe, sillä juuri metsän kehityksen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan perusta sille, millaisia tuottoja sijoitukselle voidaan lähteä tulevaisuudessa odottamaan.

Metsän varhaisvaiheen hoidon jälkeen metsän kokonaistuottavuutta tulee tukea oikea-aikaisesti suoritetuilla harvennushakkuilla, joilla puuston kasvua ja järeytymistä nopeutetaan. Hakkuita suoritetaan yleensä 1–3 kertaa ennen metsän päätehakkuuvaihetta. Metsän toisen harvennuksen yhteyteen kannattaa liittää tuottavuutta lisäävänä hoitotoimenpiteenä myös metsän lannoitus. Tässä kohtaa puusto on juuri vahvistumassa arvokkaaksi tukkipuuksi ja mikäli metsää on tähän asti hoidettu oikein, voi lannoitus lisätä sen tuottavuutta huomattavasti. Turvemailla puolestaan hakkuiden yhteydessä suoritettu kunnostusojitus on hyvin kannattava investointi, sillä sen avulla metsän tuottavuus voi kasvaa jopa 3 kuutiometriä hehtaarilla vuodessa.
Kokonaisuutena metsän kasvatus on jatkumo, jossa yksi hoitovaihe turvaa seuraavan vaiheen – ja sitä kautta koko ketjun puuntuotoksen. Ketju on osiensa summa ja hoitovaiheiden laiminlyönti tulee näkymään myöhemmin metsän kasvu- ja tuottotappioina. Jälkikäteen laiminlyötyjä toimenpiteitä on myös mahdotonta korjata. Huolehdi siis, että hoidat metsäsijoitustasi tunnollisesti ja oikea-aikaisesti.

OTSO osaa huolehtia sijoituksestasi

Metsänomistajia on yhtä erilaisia kuin on metsiäkin. Sinä itse päätät, miten aktiivisesti haluat osallistua vihreän sijoitussalkkusi hoitoon. Mikäli haluat tehdä sijoittamisesta itsellesi mahdollisimman vaivatonta ja tuottavaa, anna metsäomaisuudestasi huolehtiminen OTSO:n vastuulle. OTSO tekee metsällesi hoitosuunnitelman sekä huolehtii metsän eri kiertovaiheiden hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta. Sinun tehtäväksesi jää nauttia metsäsijoittamisen hyvistä puolista. Kuten vaikkapa siitä, että voit tuottoja odotellessasi kerätä marjat ja sienet omasta metsästäsi tai virkistäytyä siellä erilaisten harrastusten parissa.

Etsitkö vihreälle sijoitussalkullesi hoitajaa? Anna OTSO:n auttaa!

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!