Jotta metsä pysyy terveenä ja tuottavana, pitää metsää hoitaa silloin kun se hoitoa tarvitsee. Kaikilla metsänomistajilla ei kuitenkaan ole aikaa tai mahdollisuuksia suorittaa tarvittavia hoitotoimia itse. Siksi OTSO tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelun, jolla tarvittaessa kaikki metsän kaipaamat työt tehdään asiakkaan puolesta, avaimet käteen -periaatteella ja ilman jatkositoumuksia.

OTSO:lla metsänhoito lähtee aina asiakkaan omista toiveista, liittyivätpä ne sitten metsän parhaan mahdollisen tuoton saavuttamiseen tai miellyttävän virkistyskäytön mahdollistamiseen. Asiakkaan toiveiden kartoittamisen jälkeen OTSO selvittää metsän nykytilanteen ja luo metsälle sen jälkeen kattavan, asiakkaan tavoitteisiin tähtäävän metsäsuunnitelman.

Metsä maksaa hoitonsa takaisin

Suunnitelma tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Kaikki metsän tarvitsemat lyhyen ajan hoitotoimenpiteet tehdään samalla kertaa, jotta prosessi olisi asiakkaalle mahdollisimman helppo ja vaivaton. Vaikka metsän hoito alussa tuokin hieman kustannuksia, metsä maksaa panostukset pian takaisin omistajalleen. Sen lisäksi, että metsä kuittaa itse omat hoitokustannuksensa paremmalla kasvulla, se tuo omistajan taskuun myös ylimääräistä tuottoa.

Selvää on, että hoidetussa metsässä tuotto on aina huomattavasti parempaa kuin hoitamattomassa metsässä.

Miten hoitamattomuus vaikuttaa tuottoon?  

Eri toimenpiteet, kuten harvennus, lannoitus, kunnostusojitus ja tienrakennus parantavat metsän arvoa ja tuottavuutta eri tavoin. Selvää on kuitenkin, että hoidetussa metsässä tuotto on aina huomattavasti parempaa kuin hoitamattomassa metsässä. Myös toimenpiteiden oikea-aikaisuudella on suuri merkitys, kuten seuraava esimerkki osoittaa.

Jos metsän varhaisperkaus suoritetaan viiden vuoden iässä ja taimikonharvennus 13 vuoden iässä, ensiharvennus voidaan tehdä 30 vuoden iässä, jolloin metsä tuottaa noin 1200 € / ha. Toisen harvennuksen aikaan 45 vuoden iässä metsä tuottaa jo noin 4200 € / ha ja päätehakkuun aikaan 63 vuoden iässä jo yli 18 000 € / ha.

Jos varhaisperkausta ei suoriteta lainkaan ja taimikonharvennus suoritetaan vasta 18 vuoden iässä, alkuvaiheen hoitokustannuksissa säästetään vähän. Varhaisten hoitotoimien laiminlyönti on kuitenkin lopputuloksen kannalta erittäin huono valinta. Ensiharvennuksessa 28 vuoden iässä metsä tuottaa vain hieman alle 700 € / ha ja kolmannessakin harvennuksessa 52 vuoden iässä vain noin 2400 € / ha. 63 vuoden iässä suoritettavassa päätehakkuussa huonosti hoidettu metsä tuottaa vain hieman yli 12 000 € / ha – noin 6000 € / ha vähemmän kuin hyvin hoidettu vertailukohtansa.

Hoitotoimia ei siis sovi unohtaa, sillä se osuu kipeästi omaan kukkaroon. Metsää tulee hoitaa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti sen kasvun alusta lähtien. Metsänhoitotoimien oikea-aikaisessa toteutuksessa on apuna OTSO Metsärahoitus, jolla luottoa toimenpiteiden toteutukseen voi saada jopa 25 000 euroa ja maksulle valita itse eräpäivän. Vaikka asiakas maksaisikin tilaamansa palvelut vasta myöhemmin, saa hän niihin silti heti täyden omistusoikeuden.

Helpoimmalla metsänsä hoitamisesta selviää, kun ottaa yhteyttä OTSO:on ja antaa hoidon ammatilaisten osaaviin käsiin.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!