Suometsän kunnostuksesta on paljon etua. Metsän vesitalous saadaan kuntoon ja taloudellinen hyöty puun kasvun parantuessa on merkittävä. Tässä artikkelissa pureudutaan hieman tarkemmin siihen, mitä hyötyjä suometsänhoidolla saavutetaan.

Miten vesitalouden kunnostus parantaa metsän arvoa?

Kunnostusojitus parantaa metsän arvoa edistämällä puun kasvua ja lisäämällä varsinkin arvokkaamman tukkipuun osuutta suhteessa pienempään kuitupuuhun. Puu saattaa olla jopa kaksi kertaa pidempää kunnostetulla kuin kunnostamattomalla alueella. Metsän kasvu lisääntyy kunnostusojituksen ansiosta keskimäärin 1,5–2 m3/ha vuodessa seuraavan 15–25 vuoden aikana.

Koska kunnostusojituksen jälkeen metsän pohja kuivaa, puuta pääsee myös korjaamaan helpommin. Entinen talvikohde saattaakin parhaassa tapauksessa muuttua arvokkaammaksi kesäkohteeksi. Tämä tekee metsästä houkuttelevamman puun ostajille, jolloin he ovat valmiita maksamaan ostamastaan puusta paremman hinnan.

Puu saattaa olla jopa kaksi kertaa pidempää kunnostetulla kuin kunnostamattomalla alueella.

Millä aikataululla kunnostusojitus maksaa itsensä takaisin?

Kun kunnostusojitushankkeeseen saa valtiolta tukea, investointi maksaa itsensä takaisin reilusti alle 10 vuodessa – Kemera-tuella rahoitettuna keskimäärin noin seitsemässä vuodessa. Ilman tukirahoitusta takaisinmaksuaika on noin 15 vuotta, riippuen siitä, millaisella laskentakorkokannalla mitataan. Kunnostusojituksen yhteydessä kannattaa toteuttaa kaikki metsänkasvatukselliset hakkuut sekä toteuttaa tarvittaessa myös lannoitus, joka nostaa metsän tuottoa entisestään.

Mitä kunnostusojitushanke keskimäärin maksaa?

Alueelliset hintaerot ovat suuria, mutta keskimäärin toteutus maksaa 0,9 €–1,8 € metriltä. Hehtaarilla suometsää ojien kunnostustarvetta on keskimäärin 280 metriä. Kun loppusummasta vähennetään Kemera-tuet, kunnostusojitus maksaa asiakkaalle vain noin 100–200 € hehtaarilta.

Koska vesitalouden kunnostustoimet toteutetaan noin 20 vuoden välein, oman suometsänsä hyvinvointia ja kasvua saa parannettua suhteellisen pienillä kustannuksilla. OTSO tarjoaa kokonaisvaltaisen suometsänhoidon avaimet käteen -palveluna, joten asiakkaalle jää vain yhteyden ottamisen vaiva.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!