Kunnostusojituksella suometsän vesitalous saadaan kerralla kuntoon, mutta kunnostuksesta on myös paljon taloudellista hyötyä. Tässä vastaukset kolmeen kunnostusojituksesta useimmin esitettyyn kysymykseen.

1. Mitä hyötyä kunnostusojituksesta on?

Kunnostusojitus parantaa puun kasvua ja lisää arvokkaamman tukkipuun osuutta suhteessa pienempään kuitupuuhun. Lisäksi kunnostus parantaa metsän terveyttä, koska puut voivat kasvattaa juurensa syvemmälle ja saavat näin enemmän ravinteita. Kunnostusojituksen ansiosta myös metsän korjuuolosuhteet paranevat, sillä kun metsän vesitalous on kunnossa, päästään puuta jatkossa korjaamaan mahdollisuuksien mukaan myös kesäkaudella.

2. Miten OTSO huolehtii vesiensuojelusta?

Vesiensuojelu on OTSO:lle äärimmäisen tärkeää. OTSO:lla kunnostusojituksen haitat tiedostetaan ja niitä osataan vähentää. OTSO tuntee vesiensuojelua koskevan lainsäädännön ja pitää jo suunnitteluvaiheessa huolta siitä, että esimerkiksi kiintoaineiden ja ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin ja pohjavesiin estetään tehokkaasti. Tämä varmistetaan muun muassa oikeanlaisella kaivuulla ja tekemällä kunnostettavaan kohteeseen tarvittavat vesiensuojelurakenteet. OTSO hoitaa asiakkaan puolesta myös lakisääteisen kunnostusojitusilmoituksen ELY-keskuksille.

3. Mitä tukia kunnostusojitushankkeeseen voi saada?

Kunnostusojitushankkeeseen voi saada Kemera-tukea jopa 60 % hankkeen kustannuksista. Tuen saaminen edellyttää tiettyjen metsän tilaa ja rahoitushistoriaa koskevien ehtojen täyttymistä, Kemera muun muassa määrää, että kunnostusojitusalueen puuston tulee olla taloudellisesti kasvatuskelpoinen. OTSO:n avulla hoituvat helposti ja vaivattomasti myös usean tilan yhteishankkeet.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!