Tiehankkeen kustannukset vaihtelevat yksilöllisesti ja riippuvat monesta asiasta. Kokonaan uuden tien rakentaminen on toki hieman kalliimpaa kuin vanhan kunnostaminen, mutta molemmat ovat erittäin kannattavia investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin.

Puun ostajat arvostavat helppoutta. Jos kulkuyhteydet metsässä ovat huonot ja jos sinne pääsee vain tiettyyn aikaan vuodesta, ostajat eivät välttämättä kiinnostu metsästä ollenkaan. On myös hyvin mahdollista, että he eivät maksa puusta parasta mahdollista hintaa esimerkiksi talvella, jolloin korjattavaa puuta on markkinoilla muutenkin paljon tarjolla.

Jos siis puuta voi korjata helposti ympäri vuoden, puun ostajat ovat valmiita maksamaan siitä kovemman hinnan. Kun investoinnit talousnäkymien parantuessa kasvavat, myös puun tarve kasvaa. Hyvien yhteyksien varrelta puu ostetaan varmemmin pois.

Kuinka nopeasti tie maksaa itsensä takaisin?

Tie maksaa itsensä takaisin keskimäärin kymmenessä vuodessa, joskus nopeamminkin. Kun metsään pääsee helposti ympäri vuoden, sieltä saatavasta puusta myös maksetaan useita euroja parempi hinta kuutiometriltä.

Tehdyn tutkimuksen mukaan tien kunnostuksen vaikutus puun kantohintaan oli + 4,29 €/m3. Esimerkiksi yhden kilometrin mittaisen tien perusparannuksen kokonaiskustannukset saattavat Keski-Suomessa olla 15 000 €/km, ja kun siihen saadaan Kemera-tukea 45 %, jäljelle jää omarahoitusosuutta 8 250 €/km. Kun tien vaikutusalueella on 70 ha metsää ja keskimäärin hakataan 4,4 m3 vuodessa, puukauppatuloja kertyy vuodessa 1321 € aiempaa enemmän. Jos takaisinmaksuaika lasketaan nykyarvomenetelmää käyttäen, tiehanke maksaa itsensä takaisin parempina kantohintoina yhdeksässä vuodessa 3 %:n laskentakorkokantaa käyttämällä, kun tien vuotuiset hoitokustannukset ja tien jäännösarvo huomioidaan laskelmassa.

Parhaimmillaan tieinvestoinnin takaisinmaksuaika jää jopa alle viiteen vuoteen. Tiehanke nostaa yleensä myös kiinteistön arvoa, ja lisäksi siitä saadaan verotuksellisia hyötyjä.

Talvi ei aina kanna

Kun puuta korjataan, metsään pitää päästä järeällä kalustolla. Esimerkiksi vetiseen suometsään ei ole asiaa kuin talvella, kun maa on jäässä ja kantaa raskaampiakin työkoneita. Toisaalta, jos talvi on leuto, niin kuin viime vuosina on ollut, metsään ei ole asiaa silloinkaan. Pahimmillaan puu jää korjaamatta kokonaan, ja tulonlähde lahoaa metsään. Ilmastonmuutoksen vaikutukset korostavat hyvän ja muuttuvia sääolosuhteita kestävän tien merkitystä.

Hoitaminen helpottuu

Hyvän tien ansiosta metsäpalstan virkistyskäyttökin on helpompaa. Lisäksi metsän hoitaminen on kustannustehokkaampaa ja mielekkäämpää, kun istutus-, raivaus- ja harvennustöihin pääsee suoraan autolla, eikä työkaluja tarvitse kantaa selässään kilometritolkulla. Metsä myös voi paremmin, kun sinne kulkee tie.

Tie on siis kaikin puolin kannattava investointi, ja OTSO hoitaa tarvittaessa koko hankkeen toteutuksen alusta loppuun.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!