Kemera on valtion myöntämää tukea yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöihin. Se perustuu valtion kestävän metsätalouden rahoituslakiin. Kemeran avulla pidetään siis huolta Suomen luonnosta ja tuetaan kestävää kehitystä. Tukea voi saada myös metsätien tai sillan rakentamiseen ja kunnostamiseen.

Millaisiin projekteihin tukea voi saada?

Kemera-tukea voi saada ympärivuotisen kuljetuksen mahdollistavan tieverkoston rakentamiseen ja kunnostamiseen. Se on tarkoitettu tukemaan ympärivuotista puunkorjuuta, joten projektin on liityttävä metsätalouteen. Ehtona tuen saamiselle on, että tien perusparannukseen ei ole saatu tukea viimeisen 20 vuoden aikana.

Kemera määrittelee myös normit, joiden mukaan tie pitää rakentaa. Esimerkiksi ajoradan leveys on yksi rajoittava kriteeri. Kunnostetun tien leveyden tulee olla 3,6 metriä ja uuden tien 4 metriä. Tien pituuden pitää olla vähintään 500 metriä sekä kunnostus- että uudishankkeissa.

Kun rakennetaan uutta tietä, metsäkuljetusten osuuden tulee olla yli puolet tiekunnan yksiköistä. Perusparannuksessa vastaava luku on yli 30 prosenttia. Uuden tien rakentamisessa rahoitetaan vain yhteishankkeet, eli useamman kiinteistön pitää olla mukana tien rakentamisessa.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan Metsäkeskukselta rahoitushakemuksella, ennen kuin työt on aloitettu. Myönnetty tuki maksetaan projektin valmistuttua, kun toteutusilmoituksella kerrotaan, että tietyöt on saatu päätökseen. OTSO hoitaa mahdollisen rahoituksen hakemisen asiakkaan puolesta tiehankkeen toteutuksen yhteydessä.

Paljonko tuki vaikuttaa kokonaiskustannuksiin?

Suomi on jaettu kolmeen eri vyöhykkeeseen, joiden mukaan tuen suuruus määräytyy. Tienkorjausprojekteissa eteläisessä Suomessa tuki kattaa 35 prosenttia kokonaiskustannuksesta, keskisessä Suomessa 45 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 60 prosenttia. Uuden tien rakentamisessa eteläisessä Suomessa tuki kattaa 20 prosenttia kustannuksista, keskisessä Suomessa 35 prosenttia ja pohjoisessa 50 prosenttia.

Tuki on suurempi mitä pohjoisemmaksi mennään, koska puun kasvu on heikompaa pohjoisessa kuin etelässä. Etelässä puusta siis saa enemmän tuloa, joten tuella kompensoidaan puun kasvua.

OTSO:lta saat lisätietoa kaikista tienrakennus- ja -kunnostusasioista.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!